Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Moldavien: Förbud mot hbtq-demonstrationer skapar spänningar

Den moldaviska regeringen måste upphäva lokala myndigheters beslut att förbjuda hbtq-demonstrationer, uppmanar Amnesty International. 

De senaste två veckorna har lokala myndigheter på flera orter i landet tagit till diskriminerande åtgärder för att hindra varje form av ”främjande” av homosexualitet. Bland annat har de, efter påtryckningar från den ortodoxa kyrkan, förbjudit  "aggressiv propaganda för icke-traditionell sexuell orientering".

Fullmäktigeledamöter i distriktet Anenii Noi, som också har infört ett förbud, har uttryckt sin rädsla för en "homosexuell epidemi".

Myndigheterna i byarna Chetris och Hiliuti har förbjudit uppförandet av byggnader som kan kopplas till utövandet av Islam eller till "främjande av homosexualitet". Förbuden har ännu inte förankrats på nationell nivå och kan därför komma att prövas rättsligt.

- Resultatet blir att dessa förbud leder till diskriminerande lagar riktade mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella vilket i sin tur skapar ett fientligt klimat. Moldavien har skrivit under en rad internationella avtal till stöd för mänskliga rättigheter som inte bara skyddar yttrande- och mötesfriheten utan även rätten att inte diskrimineras eller behandlas orättvist inför lagen på grund av sin sexuella läggning. Även den moldaviska konstitutionen och nationella lagar betonar yttrande- och mötesfriheten. Om de moldaviska myndigheterna inte stoppar de lokala myndigheternas beslut leder det till att landets internationella åtaganden inte efterlevs, säger John Dalhuisen, biträdande chef på Amnestys Europa- och Centralasienavdelning.

Förbuden har föranletts av en hätsk debatt. Offentliga personer liksom politiker har gått till verbalt angrepp på hbtq-personer och den omdiskuterade antidiskrimineringslag som varit aktuell sedan 2007. Efter påtryckningar från religiösa organisationer och oppositionen har regeringen valt att bordlägga lagförslaget. Lagen är i huvudsak ämnad att hindra diskriminering på grund av sexuell läggning. Moldaviska hbtq-rörelser hindras kontinuerligt från att utnyttja sin mötesfrihet, antingen genom att demonstrationer förbjuds, eller genom att myndigheterna inte lyckas skydda demonstranterna från våldsamma motdemonstranter.

- Yttrandefriheten innebär även rätten att kunna uttrycka åsikter som, av vissa delar av samhället, kan uppfattas som provokativa eller förolämpande. Vi uppmanar det moldaviska parlamentet att anta antidiskrimineringslagen så att samtliga moldavier kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter utan att diskrimineras på grund av ras, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet eller religion, säger John Dalhuisen.

Ämnen

Kategorier