Gå direkt till innehåll
Nepal: Könsdiskriminering hot mot kvinnors reproduktiva hälsa

Nyhet -

Nepal: Könsdiskriminering hot mot kvinnors reproduktiva hälsa

Utbredd och systematisk könsdiskriminering i Nepal har lett till att hundratusentals kvinnor drabbats av livmoderframfall vilket skapar svåra smärtor som gör att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter och att de ofta blir utstötta av sina familjer och samhället, säger Amnesty International i en ny rapport.

Livmoderframfall innebär att livmodern sjunker ner från sin normala position.Tidiga äktenskap, många graviditeter och framför allt att nyförlösta kvinnor tvingas utföra tunga sysslor direkt efter förlossningen är orsaker till att så många kvinnor drabbas i Nepal.

- Detta är en viktig fråga om mänskliga rättigheter. Omfattningen av livmoderframfall kan kopplas till den utbredda diskrimineringen av kvinnor och unga flickor som den ena regeringen efter den andra har underlåtit att ta tag i, säger Madhu Malhotra från Amnesty.

- Hundratusentals kvinnor lider helt i onödan i Nepal. Regeringarna har bara vidtagit symboliska åtgärder men inte gjort något för att minska riskfaktorerna.

Livmoderframfall är ett globalt hälsoproblem, men är särskilt vanligt i länder som Nepal där könsdiskriminering är utbredd och tillgången på sjukvård begränsad. Enligt en uppskattning från FN är tio procent av Nepals 13,6 miljoner kvinnor drabbade och i vissa regioner kan siffran vara betydligt högre.

Till skillnad från andra delar i världen, där de främst är äldre kvinnor som drabbas är andelen kvinnor med livmoderframfall i Nepal mycket hög redan i 20-årsåldern.
 
Livmoderframfall orsakar ofta stor smärta och gör det svårt för kvinnor att orka med de tunga sysslor som de förväntas utföra. De som drabbas blir ofta stigmatiserade och utfrysta av sina familjer, de stämplas som "lata". Många av de kvinnor som Amnesty intervjuade berättade att de inte vågade tala om sina smärtor eller söka vård. 

Kopila, en 30-årig kvinna från västra Nepal fick sitt första barn då hon var 18. Hon fick livmoderframfall då hon födde sitt fjärde barn vid 24 års ålder. Hennes make har hindrat henne från att söka vård och och hon har tvingats utföra hårt arbete under graviditeten och direkt efter förlossning.

Den utbredda diskrimineringen av kvinnor i Nepal gör att de nekas ha kontroll över sina egna kroppar, många kvinnor får inte själva besluta om giftermål eller när de ska ha barn eller använda preventivmedel. Diskrimineringen gör att de också ofta utsätts för våld i hemmet och även våldtäkter inom äktenskapet. Många kvinnor berättade att de känner sig tvingade att ha sex med sin make trots de svåra smärtorna som livmoderframfall medför.

Kvinnorättsgrupper i Nepal har i många år lyft denna fråga och krävt att regeringen ska agera. Detta ledde till att högsta domstolen, år 2008, uttalade att den höga andelen livmoderframfall i Nepal var en kränkning av kvinnors reproduktiva rättigheter och beordrade regeringen att ta itu med problemet.

Mycket lite har dock gjorts, det saknas helt en övergripande strategi för att verkligen komma åt problemet och förebygga livmoderframfall. Ett utkast till strategi lades fram 2008 men har ännu inte antagits av regeringen. I de diskussioner Amnesty haft med olika regeringsföreträdare framgår klart att det saknas politisk vilja.

- Nepal har genomgått en utdragen politisk kris, men det är ingen ursäkt för passiviteten.Den nya regeringen under ledning av Sushil Koirala, har nu möjlighet att ge livmoderframfall den uppmärksamhet som förtjänas. Det första steget vore att erkänna att det är en fråga om mänskliga rättigheter, säger Madhu Malhotra.

Sedan augusti 2012 genomför Amnesty med stöd av svenska Postkodlotteriet ett specialprojekt för att bland annat uppmärksamma och förbättra situationen för kvinnor med livmoderframfall i Nepal. 

Läs mer om specialprojektet.

Ämnen

Kategorier