Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nigeria: Militären anklagas för utomrättsliga avrättningar, tortyr, kvävning och svält av fångar

I en rapport kräver Amnesty International att höga militära ledare i Nigeria utreds för misstänkta krigsförbrytelser. Enligt rapporten har minst 8 000 personer medvetet dödats av militären, de allra flesta unga män och pojkar i militär fångenskap, där de torterats, kvävts eller svultit ihjäl under fasansfulla förhållanden.

Rapporten bygger på år av utredningar och genomgång av ett omfattande bevismaterial, bland annat rapporter som läckt från militären, intervjuer med mer än 400 offer som överlevt, med ögonvittnen och med högt uppsatta militärer. Amnestys bedömning är att den nigerianska militären gjort sig skyldig till en lång rad krigsförbrytelser i den väpnade konflikten mot Boko Haram i nord-östra delarna av landet.

Amnesty uppger att minst 7 000 unga män och pojkar dött i fångenskap sedan mars 2011 och att ytterligare 1 200 har utsatts för utomrättsliga avrättningar sedan februari 2012.

Rapporten redovisar övertygande bevis för att militär på alla nivåer, från vanliga soldater till den allra högsta ledningen, varit inblandade och måste utredas.

- Dessa fruktansvärda bevis avslöjar hur tusentals unga män och pojkar godtyckligt har gripits, kallblodigt mördats eller lämnats att dö under de vidrigaste förhållanden i fångenskap. Det finns starka skäl att kräva att ansvaret för dessa brott utreds, säger Salil Shetty Amnesty Internationals generalsekreterare.

- Men även om det brådskar och är absolut nödvändigt med en opartisk utredning av dessa krigsförbrytelser, handlar rapporten också om ansvaret hos Nigerias högsta ledning att beslutsamt sätt stopp för den utbredda straffriheten inom den nigerianska militären.

Massdöd bland pojkar och män som tagits i förvar

Sedan 2009 har den nigerianska militären gripit minst 20 000 unga män och pojkar, en del så unga som nio år. Många gånger greps de helt godtyckligt på vaga misstankar om kopplingar till Boko Haram. Ofta har det räckt med att de blivit angivna av en anonym och hemlig informatör. De flesta greps under stora så kallade "mass-kontroller" där hemliga militära förband samlade ihop hundratals män. Så gott som ingen av dem som frihetsberövats har ställts inför rätta.Fångarna hålls isolerade i extremt överfulla celler som saknar både fönster och toaletter och de får minimalt med mat och vatten. Många utsätts för tortyr och tusentals har dött av den grymma behandling de utsatts för och de fruktansvärda förhållanden som råder i fängelset.

En högt rankad militär har gett Amnesty International en lista med namnen på 683 fångar som dog mellan oktober 2012 och februari 2013. Amnesty har också fått bevis för att minst 4 700 kroppar förts till ett bårhus från militärbarackerna i Giwa under 2013. Bara i juni månad var det över 1 400 kroppar som lämnades till bårhuset.

En före detta fånge som tillbringade fyra månader i förvar berättar i rapporten om hur soldaterna sa till honom: "Välkommen till ditt dödshus, platsen där du ska dö." Bara elva av de 122 som greps samtidigt överlevde.

Svält, uttorkning och sjukdomar

Utredare från Amnesty har sett utmärglade kroppar i bårhus och en före detta fånge som satt i Giwa berättar att runt 300 personer i hans cell dog efter att ha nekats vatten i två dagar, " i desperation drack vi urin". Uppgifter från före detta fångar och ögonvittnen har också bekräftats från militära källor. Det finns även uppgifter från militärt håll att man medvetet dragit in på pengar till mat för att utsätta fångarna för svält. Det rapporteras om att sjukdomar, sannolikt även kolera, varit mycket vanliga. Fångar har också begravts i massgravar intill militärbarackerna.

Överfulla celler och risk för kvävning

En militär källa säger till Amnesty att hundratals fångar har dött i förvar antingen för att de skjutits av soldater eller för att de kvävts till döds. Amnesty International har bekräftade uppgifter om att 47 fångar dog på grund av kvävning under en enda dag, den 19 juni 2013. Cellerna var så överfulla att fångarna fick turas om att sitta och ligga ner.

Besprutning

Cellerna besprutades regelbundet med kraftiga bekämpningsmedel som brukar användas mot insekter. Den här besprutningen - som dels syftade till att bekämpa sjukdomsutbrott, dels användes för att bli av med den stank som fanns i de överfulla cellerna - kan mycket väl ha lett till dödsfall hos flera fångar eftersom cellerna knappt hade någon ventilation.

Tortyr

Amnesty International har fått samstämmiga rapporter så väl som videobevis för att militären använder sig av tortyr, både i samband med gripandet och under fångenskapen. Före detta fångar och militära källor har beskrivit hur fångar i flera fall blev torterade till döds, hur de fick hänga på pålar över öppen eld, hur de blev nerkastade i djupa gropar eller förhörda med elektriska batonger. Uppgifterna om tortyr stämmer väl överens med ett allmänt mönster av tortyr och misshandel i Nigeria som Amnesty rapporterat om under flera år.

Utomrättsliga avrättningar

Mer än 1 200 personer har blivit utomrättsligt avrättade av militär eller milis med kopplingar till militären. Den värsta händelsen som Amnesty dokumenterat inträffade den 14 mars 2014 när militären dödade mer än 640 fångar som flytt från Giwa-barackerna efter en Boko Haramattack. Enligt en militär källa dödas de flesta i hämndattacker från militären. Soldaterna får en order om att skjuta ner folk oavsett om de är beväpnade eller om de har kopplingar till Boko Haram eller inte. Sedan slutet av 2014 har de flesta som gripits dödats i stället för att föras till militär fångenskap.

Amnestys krav

Amnesty uppmanar Nigeria att omedelbart inledda utredningar av en rad höga militärers möjliga inblandning i krigsförbrytelser och mord. Namnen på nio höga militärer har också lämnats över av Amnesty till den internationella brottmålsdomstolen, ICC, med en uppmaning till domstolen att inleda en undersökning. Den högsta militärledningen har regelbundet informerats om de militära operationer som genomförts i nord-östra Nigeria. De måste ha känt till omfattningen av de krigsförbrytelser som begåtts. Såväl offentliga som interna militära dokument, som Amnesty tagit del av, visar hur militärledningen på daglig basis informerades om de höga antalet fångar som dött i militär fångenskap. Bland bevisen finns flera brev till högkvarteret där det varnas för det stora antalet fångar som dött på grund av de svåra förhållandena i de överfulla lägren och besprutningar med bekämpningsmedel. En militär källa uppgav för Amnesty: " de i toppen visste men vägrade göra något åt det".

- I åratal har de nigerianska myndigheterna slagit ifrån sig anklagelser om militärens övergrepp. Men de kan knappast avfärda uppgifter som kommer från den egna militären, vittnesmål från ögonvittnen och högt uppsatta militära visselblåsare. De kan inte förneka bevisen i form av stympade kroppar i bårhus och i massgravar.

- Vi uppmanar den nyvalde presidenten, Muhammadu Buhari, att sätt stopp för den straffrihet som varit en skam för Nigeria. Vi uppmanar även den Afrikanska unionen och världssamfundet att stödja dessa ansträngningar, säger Salil Shetty.

Bakgrund

Amnesty har gjort sex utredningsresor i nordöstra Nigeria mellan 2013 och 2015 och en i norra Kamerun.

Rapporten baseras på 412 intervjuer med offer, deras anhöriga, ögonvittnen, människorättsaktivister, läkare, journalister, jurister och militärer. Dessutom har Amnesty analyserat 90 videofilmer och en mängd fotografier.

Under hela processen har Amnesty försett de nigerianska myndigheterna med material och har haft dussintals möten med regeringsföreträdare, samt skrivit 57 brev till myndigheter på såväl delstats- som federal nivå.

Rapporten innehåller även svar från regeringen.

Denna rapport är en i en serie av rapporter som Amnesty sammanställt om de brott mot mänskliga rättigheter som begås i den väpnade konflikten i Nigeria. Den 14 april i år publicerade Amnesty en rapport om Boko Harams övergrepp.

En sammanfattning av rapporten, fakta och siffror och ytterligare material finns på den internationella hemsidan

Se videon om rapporten här. Vi varnar för väldigt starka bilder: "Stars on their shoulders, blood on their hands" 

Fakta och siffror

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll