Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nigeria: Utredningar om oljeläckor i Nigerdeltat "ett fiasko"

Utredningsprocessen gällande oljeläckor i Nigerdeltat har ifrågasatts av Amnesty och den nigerianska organisationen Centre for Environment, Human Rights and Development (CEHRD). I en ny rapport avslöjas nämligen motsägelser i Shells påståenden om att läckorna skulle bero på sabotage.

 
Experter har undersökt bevis från den senaste oljeläckan från Shells dåligt underhållna oljeledningar i Bodoområdet och bekräftat att det finns starka indikationer på att läckan beror på korrosion i oljeledningarna. Oljeläckan upptäcktes omkring den 21 juni 2012 i Bodoområdet i Nigerdeltat och läckan stoppades den 30 juni. Shell tycks dock ignorera bevisen på korrosion. 


- Utredningsprocessen av oljeläckor i Nigerdeltat är ett fiasko. Det satsas mer på PR än på att ta tag i det faktum att stora delar av oljeinfrastrukturen är gammal, dåligt underhållen och benägen till läckor - av vilka vissa får en förödande inverkan på mänskliga rättigheter, sade Audrey Gaughran, chef för Amnestys avdelning för globala frågor.  


Audrey Gaughran menar också att Shell, oavsett vilket bevismaterial som presenteras för dem, ständigt gömmer sig bakom sin "sabotage"-ursäkt och därmed slingrar sig från sitt ansvar för den massiva förorening som beror på företagets oförmåga att underhålla och se till att infrastrukturen är säker, samt den bristande förmågan att städa upp ordentligt efter oljeläckor. 


Sedan oljeindustrin i Nigerdeltat inleddes i slutet av 50-talet har det inträffat tusentals oljeläckor som mestadels har berott på korrosion och fel på utrustningen. Under senare år har sabotage, vandalism och oljestölder bidragit till föroreningen, men korrosion och brister i utrustningen fortsätter att vara allvarliga problem som aldrig har behandlats. Oljeföretag är ansvariga för att, så långt som möjligt, se till att deras utrustning inte är känslig för manipulering. Shell har dock inte svarat på en förfrågan angående vilka metoder man använder sig av för att förhindra sabotage och vandalism. 


Amnesty och CEHRD bad ett amerikanskt företag, Accufacts, som har många års erfarenhet av att undersöka oljeinfrastruktur, att undersöka fotografier av ledningarna vid området för den senaste läckan. De meddelade att orsaken av allt att döma var yttre korrosion och att utseendet på ledningarna hade ett typiskt utseende som man hade sett på många andra oljeledningar. 


- Shell har på lokal nivå sagt att läckan ser ut som ett sabotage och de struntade totalt i bevisen om korrosion. Det här har skapat mycket förvirring och också en del ilska hos lokalbefolkningen, sade Stevyn Obodoekwe, programchef vid CEHRD. 


När Amnesty kontaktade Shells huvudkontor för att fråga efter de bevis som talade för deras påstående om sabotage i Bodo, sade företaget att Shell inte hade sagt att orsaken till läckan var sabotage och att den gemensamma utredningen inte var färdig. Shell kunde dock inte förklara uttalandena som hade gjorts till lokalbefolkningen. 


Shell har sagt att den gemensamma utredningsgruppen - bestående av medlemmar ur lokalbefolkningen, tillsynsmyndigheterna, Shellanställda, samt representanter för polisen och den gemensamma insatsstyrkan - inte hade möjlighet att slutföra sin utredning om oljeläckage på grund av att ungdomar från området kastade sten på dem. Vittnen på platsen säger dock att de inte såg några sådana incidenter och att säkerhetsvakter var närvarande under utredningen. 


Shell kommer nu att ta bort den drabbade delen av oljeledningen och föra den till en av Shells anläggningar där, enligt företagets uppgifter, tester kommer att genomföras. Lokalbefolkningen och lokala miljö- och människorättsaktivister befarar att den här processen, som helt står under Shells kontroll, brister i transparens och att resultatet inte kommer att vara trovärdigt. 


Shells oljeledningar är gamla och många har inte blivit ordentligt underhållna eller utbytta. I Bodoområdet säger lokalbefolkning och frivilligorganisationer att ledningarna inte har blivit utbytta sedan 1958. När Amnesty bad Shell om att bekräfta åldern och statusen på ledningarna gav företaget inget svar. 


För ett år sedan gav FN:s miljöprogram UNEP ut en stor rapport om effekterna av oljeföroreningarna i regionen Ogoniland i Nigerdeltat. Såsom den senaste oljeläckan i Bodo visar har lite förändrats sedan dess. I rapporten kunde UNEP bland annat bekräfta att de nigerianska tillsynsmyndigheterna är helt i händerna på oljeföretagen när det handlar om att bedriva inspektioner på plats. UNEP kom också fram till att Shell misslyckades med att leva upp till sina egna standarder beträffande hur man underhåller infrastrukturen.   


- Åratal av dålig praxis gällande utredningar av oljeläckor har gjort lokalbefolkningen väldigt misstänksam mot såväl processen som resultaten. Shell har aldrig tagit tag i bevisen som talar för att utredningarna om oljeläckorna hanteras på ett undermåligt sätt, vilket situationen i Bodo är ännu ett exempel på. Läckorna kan uppges bero på sabotage när de i själva verket beror på korrosion, och Shell vet att så har varit fallet tidigare, sade Stevyn Obodoekwe.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterat material