Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Ryssland: Åtalet mot Greenpeace-aktivister ändras - från "sjöröveri" till "huliganism"

Det nya åtalet för "huliganism" mot aktivisterna som var inblandade i Greenpeace-aktionen i september utanför den ryska kusten är otillbörligt och måste omedelbart läggas ned, säger Amnesty International.

I ett uttalande den 23 oktober sade den ryska utredningskommittén att det tidigare åtalet för sjöröveri mot aktivisterna hade lagts ned - för att ändras till "huliganism". Enligt rysk lag är "huliganism" straffbart med upp till sju års fängelse.

- Det ursprungliga åtalet för sjöröveri var uppenbart absurt - men det nya åtalet är knappast bättre. Huliganism är ett allvarligt brott i Ryssland och inget som aktivister som deltar i en fredlig protest ska åtalas för, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning.

Enligt den ryska strafflagen kan ett åtal för huliganism enbart riktas mot personer som använder vapen för att begå grova brott mot den allmänna ordningen på grund av hat mot en viss etnisk, religiös eller social grupp. 

Lagens vaga formulering gör att den utan vidare kan tillämpas godtyckligt och Amnesty International anser att den inte är tillämpbar i det här fallet.

- Den här ryska rouletten av åtal måste få ett slut. De 30 aktivisterna måste omedelbart friges och de ryska myndigheterna måste upphöra med dessa ogrundade försök att åtala dem, säger Dalhuisen.

- De ryska myndigheterna har ett bakomliggande motiv till dessa upprepade försök att åtala Greenpeace-aktivisterna, då det enligt rysk lag egentligen endast är administrativa förseelser som aktivisterna möjligen skulle kunna anklagas för. Myndigheterna vill sända en signal om att protester, hur fredliga de än är, inte tolereras och att alla överträdelser straffas hårt. 

Under 2012 åtalades medlemmarna i det ryska punkbandet Pussy Riot för "huliganism". Amnesty International har protesterat mot tillämpningen av åtalet i deras fall och betraktar två av medlemmarna, som för närvarande avtjänar tvååriga fängelsestraff, som samvetsfångar.

Läs mer om åtalet mot aktivisterna

Ämnen

Kategorier