Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Saudiarabien: Mord i rättvisans namn

Hundratals människor har dömts till döden i Saudiarabien i mycket bristfälliga rättegångar, säger Amnesty International i en ny rapport, Killing in the Name of Justice: The Death Penalty in Saudi Arabia. 

Rapporten avslöjar hur chockerande godtyckligt dödsstraffet används i landet, där dödsdomar ofta avkunnas i rättsprocesser som flagrant bryter mot internationella rättsnormer.

- Att döma hundratals människor till döden i mycket bristfälliga rättegångar är skamligt. Dödsstraff är vidrigt och fel under alla omständigheter - och särskilt alarmerande då det används godtyckligt. I vissa fall har personer dömts till döden efter "erkännanden" som framtvingats under tortyr, säger Said Boumedouha, tillförordnad chef på Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Saudiarabien har kraftig avfärdat kritik mot landets användning av dödsstraff genom att hävda att de följer landets shari'alagar.

Rättssystemet saknar dock en brottsbalk vilket lämnar öppet för mycket vida och godtyckliga tolkningar. Domarna ges stor makt att själva bedöma den åtalades "karaktär" och avgöra vilket straff som ska utdömas.

Rättssystemet saknar även de mest grundläggande kraven för kunna garantera en rättvis rättegång. Rättegångarna är ofta summariska, många hålls i hemlighet, det är vanligt att den åtalade inte får träffa sin advokat eller att "erkännanden" som tvingats fram under tortyr används. En dödsdömd nekas också möjligheten att överklaga en dödsdom.

Mellan augusti 2014 och juni 2015 har minst 175 personer avrättats - i genomsnitt en avrättning varannan dag. Under de första sex månaderna 2015 har minst 102 avrättningar genomförts, en kraftig ökning jämfört med året innan då 90 avrättningar verkställdes under hela året.

Nästan hälften av dem som avrättats var utländska medborgare. I flera fall fick de inte ens tolkhjälp under rättegången och tvingades skriva under dokument - även erkännanden - de inte förstod.

De allra flesta avrättningar i Saudiarabien sker genom halshuggning, några genom arkebusering. Vissa avrättningar genomförs offentligt och kroppen och det avhuggna huvudet hängs upp till allmän beskådan.

Enligt internationell rätt får dödsstraff endast användas för mycket allvarliga brott (med dödlig utgång). Under senare år har minst hälften av dem som avrättats dömts för icke dödliga brott, som till exempel narkotikabrott, "trolldom", äktenskapsbrott och "trots mot landets ledare".

Saudiarabien bryter även mot internationell rätt genom att döma ungdomar under 18 år till döden och personer med psykiskt funktionshinder. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll