Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Serbien: EU måste sätta stopp för straffrihet

EU måste göra allt i sin makt för att se till att Serbien sätter stopp för den kultur av straffrihet för de krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord som begicks av den serbiska polisen, militären och paramilitären under krigen på 90-talet. Det säger Amnesty International i en ny rapport.

Serbia: Ending Impunity for Crimes under International Law beskriver hur tusentals offer i Bosnien och Hercegovina, Kroatien och Kosovo nekats upprättelse. Få har erhållit någon kompensation för de övergrepp de utsatts för.

- De kommande åren är viktiga för att tackla kulturen av straffrihet i Serbien. Tiden går, vittnen avlider och minnena falnar. Förövare som begått krigsbrott måste snarast ställas inför rätta för att offren ska kunna få rättvisa innan det är för sent, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning. 

- Processen för Serbiens inträde i EU är ett unikt tillfälle att se över bristerna i rättssystemet och se till att Serbien under de kommande åren får verktyg och resurser att utreda och inleda åtal för dessa fruktansvärda brott. 

Rapporten publiceras inför förhandlingar om de människorättsåtaganden Serbien kommer att behöva genomföra innan de går med i EU. Rapporten visar på problemen med åklagarväsendet och rättsystemet och identifierar ett antal hinder för de grundliga och opartiska utredningar som krävs enligt folkrätten.

Tio år efter att specialdomstolen för krigsbrott i Belgrad inrättades har bara omkring 160 förövare åtalats under folkrätten för brott som begicks under 90-talet.

- Anhöriga till försvunna väntar fortfarande på svar om vem som är ansvarig för att deras nära och kära dött. Kvinnor som utsatts för sexuellt våld väntar fortfarande på att förövarna ska ställas inför rätta, säger John Dalhuisen. 

Amnesty uppmanar Europeiska kommissionen att använda förhandlingarna till att kräva att Serbien antar en rad konkreta åtgärder som skulle sätta stopp för straffriheten. Bland annat kräver Amnesty att:
- Åklagaren vid enheten för krigsbrott får tillräckligt med personal och nödvändiga resurser.
- Starta en utredningsenhet för polisens krigsbrott.
- Se till att vittnen får tillräckligt med stöd, även särskilt stöd för överlevare av sexuellt våld.
- Se till att offren får gottgörelse och kompensation.

Rapporten uppmanar också till reformer av enheten för vittnesskydd som anklagas för att ha hotat vittnen. Amnesty välkomnar beslutet att avskeda chefen för enheten samtidigt som rapporten skickades till tryck.

- Vi ber Europeiska kommissionen att utfärda samma rigorösa bevakning av Serbiens arbete med utredningar och åtal av krigsbrott som de tillämpade när Kroatien sökte medlemskap i EU, säger John Dalhuisen.

- Framsteg kan enbart göras om den serbiska regeringen åtar sig att genomföra konkreta handlingsprogram för att skapa rättvisa föra alla. Om de inte visar en politisk vilja att stoppa straffriheten kan inga framsteg göras och ingen rättvisa skipas.

Amnesty anser att krafttag mot straffrihet för folkrättsbrott måste vara ett avgörande moment i ansökningsprocessen.

Ämnen

Kategorier