Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Spanien: Demonstranter utsatta för övervåld av polisen

De spanska myndigheternas beslutsamhet att krossa fredliga protester leder till planer på ytterligare inskränkande lagar och övervåld från polisens sida, säger Amnesty International i en rapport i dag. 

- Den spanska regeringen använder rättssystemet för att kväsa legitima fredliga protester, säger Jezerca Tigani, biträdande chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning. 

- Polisen har upprepade gånger använt batonger och gummikulor mot demonstranter som skadat och stympat både deltagare och åskådare. Polisen agerar under total straffrihet samtidigt som demonstranter och organisatörer trakasseras, stigmatiseras, misshandlas och ibland även grips och åtalas för brott som kan leda till fängelse och böter.

Amnestys rapport Spain: The right to protest under threat avslöjar polisens övergrepp av mot demonstranter, bristen på ansvarsutkrävande och de spanska myndigheternas beslutsamhet att ytterligare strama åt redan repressiva lagar.

Den ekonomiska krisen har orsakat en stor förlust av jobb, åtstramningsåtgärder och en upplevd brist på insyn och transparens i beslutsprocessen. Det har fått tusentals människor att gå ut på gatorna för att protestera. Under 2012 genomfördes nästan 15 000 demonstrationer i Spanien. Under 2013 hölls 4 500 demonstrationer enbart i Madrid, vilket är en ökning med 1 000 från året innan. Myndigheterna har själva erkänt att demonstranterna har använt sig av våld i mindre än en procent av fallen. 

Polisen använder rutinmässigt övervåld för att skingra fredliga demonstranter. Poliser behöver ibland använda våld för att upprätthålla lag och ordning men de måste då agera i linje med internationella åtaganden och folkrätten för att skydda mötesfriheten. Spanska polisen har kunnat använda övervåld med straffrihet. Amnesty har dokumenterat flera fall av övervåld av polisen, bland annat har batonger och gummikulor använts. Efter en demonstration i Barcelona 2012 träffades Ester Quintana av en gummikula och förlorade sitt vänstra öga. 

- Gummikulan orsakade också skador i min mun och mitt öra, min nässkiljevägg är deformerad och jag har förlorat känseln i vänstra sidan av mitt ansikte. Jag går fortfarande i terapi. Hela mitt liv har påverkats, hur jag ser på människor och hur de ser på mig. Jag har fått avslag på alla typer av sociala förmåner jag har ansökt om, berättar Ester Quintana. 

Det finns också rapporter om att förvarstagna personer har misshandlats av polisen. Flera personer som hållts på polisstationen i Moratalaz, Barcelona, beskrev hur de utsattes för våldsam och förnedrande behandling och hur poliser tvingade dem att stå vända med ansiktet mot väggen flera timmar åt gången. Journalister och fotografer som har rapporterat från demonstationer har också blivit måltavlor för polisen som har förstört kameror och annan utrustning för att förhindra att övergreppen dokumenteras.

Enligt spansk lag kan en individ som anses ha organiserat eller lett demonstrationer utan tillstånd dömas till böter på upp till nästan 300 000 kronor. Maria dömdes till böter på drygt 9 000 kronor efter att ha protesterat mot nedskärningar i budgeten.

- De vill komma åt organisatörerna för demonstrationerna så de letar upp talespersonerna. Jag fortsätter delta i demonstrationerna och andra aktiviteter, vi betalar mina böter tillsammans. Men man märker att det finns en rädsla, unga människor utan jobb kan inte betala böterna, berättar Maria.

Europadomstolen har fastställt att rätten att delta i fredliga möten är så viktig att deltagarna inte bör bötfällas om de inte begår ett brott. Ytterligare ett slag mot mötesfriheten är de reformer som kommer att införa nya åtalspunkter mot demonstranter som kommer att leda till hårdare straff. 

- Snarare än att stifta nya repressiva lagar måste den spanska regeringen se över lagstiftningen, policys och praktik som påverkar mötesfriheten och demonstrationer och se till att de följer deras internationella åtaganden, säger Jezerca Tigani.

- Spanska myndigheter rör sig i fel riktning. Genom att begränsa mötesfriheten och yttrandefriheten kommer klyftan mellan de styrande och folket att öka. Folkets missnöje kan inte stävjas med förtryck.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916