Gå direkt till innehåll
Sudan: Ingen upprättelse eller rättvisa för dödade demonstranter

Nyhet -

Sudan: Ingen upprättelse eller rättvisa för dödade demonstranter


Det brutala förtrycket mot dem som protesterar måste få ett slut och medlemmar av säkerhetsstyrkorna som är ansvariga för att demonstranter dödats, skadats och torterats måste ställas inför rätta, säger Amnesty International i en gemensam rapport med African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS).

Rapporten redogör för anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter som begåtts av säkerhetsstyrkorna mot demonstranter under de senaste två åren; godtyckliga frihetsberövanden, tortyr, och övervåld då skarp ammunition använts vilket resulterat i flera dödsfall och allvarliga skador. 

- Människor som framfört sin kritik mot regeringens förtryck och ekonomiska åtstramningar har mötts av batonger misshandel och kulor, säger Manar Idriss, Amnesty Internationals Sudanexpert. 

- Säkerhetsstyrkornas användning av onödigt, oproportionerligt, i vissa fall även dödligt våld, har en tydlig avsikt att krossa motstånd. Avsaknaden av ansvarsutkrävande för dessa handlingar visar på den farliga kultur av straffrihet som råder i Sudan, säger Katherine Perks på ACJPS.

Rapporten tar upp fyra demonstrationer som upplöstes med våld av polisen, den nationella underrättelsetjänsten och andra säkerhetsstyrkor. Bland annat de landsomfattande protesterna i juni 2012 och i september/oktober 2013 samt demonstrationer på Al Jazeerauniversitetet i december 2012 och universitetet i Khartoum 2014.

Regeringens svar på dessa protester var övervåld, godtyckliga frihetsberövanden och säkerhetsstyrkor som sköt med gummikulor och skarp ammunition. Under protesterna 2012 sköts tolv demonstranter ihjäl vid ett tillfälle, tio av dem var barn. Minst 185 människor dödades under protesterna 2013. De allra flesta sköts i huvudet eller i bröstet.

Underrättelsetjänsten ska också ha hindrat skadade demonstranter från att ta sig till sjukhus eller gripit skadade när de sökte vård. Många vågade därför inte uppsöka sjukhus av rädsla för att bli gripna eller utsättas för hot. 

Sedan 2012 har hundratals demonstranter, bland dem flera människorättsförsvarare, medlemmar av oppositionspartier, studenter och andra aktivister frihetsberövats och hållits isolerade utan åtal. Många fångar rapporteras ha utsatts för misshandel och tortyr. De har tvingats inta plågsamma kroppsställningar, hotats med våldtäkt, nekats mat och vatten och placerats i överfulla celler med usla hygienförhållanden. Vissa har fått stå ute i hettan i timmar medan andra har placerats i nedkylda celler. 

Trots övertygande bevis om brott mot mänskliga rättigheter har regeringen vägrat göra några opartiska utredningar och heller inte gett upprättelse till offren. Kommittéer har visserligen tillsatts för att utreda händelserna men deras sammansättning och uppdrag har stora brister samt det faktum att deras slutsatser aldrig offentliggjorts.

Ett år har gått sedan protesterna 2013 då 185 personer dödades. Hittills har bara 85 anmälningar, av offrens anhöriga, lett till åtal. De juridiska hindren är många och flera anhöriga vågar inte anmäla på grund av hot och trakasserier.
 
Det är absolut nödvändigt att de ansvariga ställs inför rätta och att de lagar som ger säkerhetsstyrkorna immunitet omgående revideras. 

Bakgrund
Sedan Sydsudan självständighet 2011, har Sudan förlorat två tredjedelar av sina oljeintäkter. Detta har lett till att ekonomin kraftigt försämrats, med nedskärningar av bränslesubventioner och höjda livsmedelspriser och en alltmer repressiv miljö. Under 2012 och 2013 har andelen protester ökat kraftigt

Rapporten baseras på utredningar som gjorts mellan juni 2012 och augusti 2014. Amnesty International och ACJPS har genomfört ett stort antal intervjuer med ögonvittnen och offer för brott mot mänskliga rättigheter eller deras anhöriga. Information har även inhämtats från studenter, aktivister, journalister och jurister som ingår i det sudanesiska civilsamhället. 

Amnesty har dock inte kunnat göra utredningar på plats eftersom organisationen har nekats tillträde till Sudan sedan 2006. 

Video från demonstrationerna

Foto © STR/AFP/Getty Images

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916