Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Sverige: Glädjande besked om granskning av våldtäktsanmälningar

I ett pressmeddelande från justitieutskottet den 18 februari uppmanas regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att granska varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande domar. Justitieutskottet menar att det kan ifrågasättas om rättsväsendet hantering av våldtäktsärenden är effektivt vad gäller att säkra bevisning så att fler åtal kan väckas och leda till fällande domar. 

Svenska Amnesty välkomnar utskottsinitiativet och menar att det ligger helt i linje med de förslag till åtgärder som organisationen presenterade år 2008 i rapporten Fallet nedlagt - våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.

- Amnesty föreslog att regeringen skulle inrätta en oberoende granskningskommission i syfte att kartlägga utredningskvalitén i våldtäktsärenden och identifiera brister som går att hänföra till själva utredningsarbetet, säger svenska Amnestys nya generalsekreterare Anna Lindenfors.

- Flera av de politiska kvinnoförbunden och en del riksdagspartier ställde sig bakom Amnestys förslag. Det är glädjande att justitieutskottet nu anser att tiden är mogen för en sådan kommission.

- När vi kartlade situationen fann vi uppgifter om att utredningkvalitén i våldtäktsärenden var ojämn och vi oroades också över att skillnaderna mellan olika polisdistrikt och åklagarkammare i landet var så påtagliga, säger Katarina Bergehed som författade rapporten. Samtidigt visar det att hanteringen av våldtäktsärenden kan förbättras.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916