Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Sverige:​ Mer handling krävs för företagande och mänskliga rättigheter

Det saknas konkreta och tydliga åtgärder i regeringens nya handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Det konstaterar en rad svenska bistånds- och människorättsorganisationer.

Igår lanserade näringslivsminister Mikael Damberg regeringens handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Sverige är sjätte land i världen att anta en nationell handlingsplan utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Ett utkast presenterades i våras och flera organisationer lämnade då synpunkter på förslaget. Den färdiga planen innehåller förbättringar och några av de åtgärder som rekommenderades, men flera av de problem som identifierades med utkastet kvarstår.

- Ett problem är att den innehåller väldigt få konkreta och förbättrande åtgärder. Flera av åtgärderna är redan genomförda, exempelvis utredningar och EU-lagstiftning och många åtgärder går ut på att regeringen ska "överväga" eller "undersöka förutsättningar" för att driva arbetet framåt, säger Annelie Anderssson, ordförande Latinamerikagrupperna.

Regeringen är tydlig med att den förväntar sig att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och ska följa FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter och andra relevanta riktlinjer på området både i Sverige och utomlands. Men handlingsplanen visar inte hur regeringen planerar att säkerställa att detta sker.

- Planen saknar bindande krav på företagen. FN:s vägledande principer är tydliga med att stater bör använda hela skalan av tillgängliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att se till att kränkningar av mänskliga rättigheter inte sker och att man ska ha en ”smart mix” av bindande normer och frivilliga riktlinjer, säger Kathleen McCaughey, sakkunnig gällande företag och mänskliga rättigheter svenska Amnesty.

Ett positivt budskap i planen är att Regeringen kommer att genomföra en genomlysning av hur svensk lagstiftning står sig mot de vägledande principerna för att se om det finns luckor som behöver adresseras, en så kallad Baseline Study. Inget annat land med en handlingsplan har gjort en sådan.

- Vi välkomnar att en sådan genomgång av svensk lagstiftning görs. Att kunna identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas är en förutsättning för att ta fram en effektiv handlingsplan. Detta borde dock ha gjorts innan planen antogs, säger Théo Jaekel, utredare gällande företag och mänskliga rättigheter, Swedwatch.

- Näringsministern framhöll att detta var början på en process. Det välkomnar vi och hoppas att civilsamhället inkluderas i den fortsatta processen för att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks och att de människor som kränks får tillgång till rättvisa och gottgörelse. Vi ser gärna att ett konkret samrådsorgan etableras där olika intressenter kan ingå och regeringen kan söka stöd i detaljfrågar, säger Åsa Beckius, policyrådgivare, Diakonia.

Organisationer som står bakom uttalandet

Amnesty International

Diakonia

FIAN

Latinamerikagrupperna

Swedwatch

Kontaktpersoner

Théo Jaekel, Swedwatch, 073 7269522

Kathleen McCaughey, Amnesty, 072 9678603

Mer information:

Tidigare kommentar från civilsamhället

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916