Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Sverige: Öppet brev till utrikesminister Carl Bildt och den svenska regeringen

Vi skriver med anledning av det brev som måndagen den 14 januari 2013 skickades från den schweiziska regeringen till FN:s säkerhetsråd. Brevet, som uppmanar säkerhetsrådet att hänskjuta situationen i Syrien till den internationella brottmålsdomstolen, ICC, stöds av 57 länder,däribland samtliga EU:s medlemsländer - utom Sverige.

Den internationella brottmålsdomstolen inrättades för att fylla det juridiska tomrum som uppstårn är grova brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt vare sig utreds eller leder till någon påföljd i det land där övergreppen begåtts. Allt sedan april 2011 har Amnesty International uppmanat säkerhetsrådet att hänskjuta situationen i Syrien till ICC. Redan då hade vi funnit att den syriska regeringen genomförde utbredda och systematiska attacker mot civilbefolkningen som utgör brott mot mänskligheten, inklusive människorättsbrott som tortyr, mord, “försvinnanden” och godtyckliga gripanden. Sedan dess har situationen i landet utvecklats till en intern väpnad konflikt mellan regeringens säkerhetsstyrkor och flera väpnade oppositionsgrupper.

Den övervägande delen av människorättsbrotten, som Amnesty dokumenterat, har utförts av de syriska myndigheterna och regeringstrogna miliser, inklusive urskillningslösa attacker mot civila och bruket av urskillningslösa och internationellt förbjudna vapen såsom klusterbomber. Men även de väpnade oppositionsgrupperna har gjort sig skyldiga till allvarliga människorättskränkningar.

Dessvärre har säkerhetsrådet stått splittrat och passivt när brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser helt ostraffat begåtts mot civila i Syrien. Enligt FN:s högkommissarie har minst 60 000 människor dödats, merparten civila, och rapporter om ohyggliga övergrepp når oss dagligen. Att säkerhetsrådet och länder som Sverige valt att tala tyst om ansvarsutkrävande för dessa brott har inte fört freden närmare.

Mot bakgrund av detta är den svenska regeringens beslut att ställa sig utanför kravet om att hänskjuta situationen i Syrien till ICC minst sagt anmärkningsvärt. Motiveringen att rättsskipning bör ske nationellt klingar falskt med tanke på de rådande omständigheterna. Möjligheten att stoppa den rådande straffriheten i dagens Syrien är obefintlig. Den svenska regeringens agerande ter sig än märkligare med tanke på att Sverige var mycket drivande i arbetet för att inrätta den internationella brottmålsdomstolen.

Genom att sluta upp kring kravet om att säkerhetsrådet hänskjuter situationen i Syrien till ICC sänder omvärlden en tydlig signal till alla parter i konflikten om att de kommer att utkrävas ansvar för de människorättskränkningar och brott mot mänskligheten som de begått och fortsätter att begå.

Amnesty International förväntar sig att Sverige otvetydigt hävdar internationell rätt och de internationella verktyg som står till buds för att bekämpa straffrihet och utkräva ansvar. De skäl som utrikesminister Carl Bildt anfört vad gäller regeringens agerande i fråga om Syrien och det schweiziska initiativet signalerar dessvärre något annat.

Lise Bergh

generalsekreterare

Amnesty International

svenska sektionen


Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916