Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Sverige: Skånepolisens databas över svenska romer kränker mänskliga rättigheter


Amnesty International uttrycker stark oro över avslöjandet, som publicerats i Dagens Nyheter den 23 september, att Skånes polisdistrikt har upprättat en olaglig databas med namn på cirka 4 000 romer, sannolikt endast på grund av deras etnicitet.

Databasen som upprättats av Skånes polisdistrikt, med namnet "kringresande" har enligt uppgift registrerat över 4 000 romska individer, vissa födda redan på 1800-talet och nu avlidna och andra födda så sent som 2011. Majoriteten av av de personer som finns med i databasen har aldrig funnits med i något brottsregister;  barn som endast var två månader gamla ska enligt uppgift finnas med i registret.

Chefen för Skånes polisdistrikt, chefen för Rikspolisstyrelsen, justitieministern och integrationsministern har alla beklagat registret och offentligt bett om ursäkt. Frågan utreds nu av Säkerhets-och integritetsskyddsnämnden och även av Rikspolisstyrelsen och Riksenheten för polismål.

Den 24 september publicerades rapporter om att Skånepolisen hade fört ytterligare ett register även om det var oklart om detta innehåll andra personer än i den databas som avslöjades dagen innan. 
Amnesty International anser att databasen är diskriminerande, oproportionerlig och omotiverad; den strider helt klart mot såväl internationella som regionala människorättsnormer, bland annat artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, om rätten till skydd för privat-och familjeliv och artikel 14 om rätten att inte utsättas för diskriminering.

Att på detta sätt rikta in sig på en etnisk minoritet  - och skapa en uppfattning om att etnicitet kan kopplas till kriminalitet - är direkt och otvivelaktigt diskriminering.

Amnesty uppmanar berörda svenska myndigheter att se till att samtliga individer som finns med i registret kontaktas och informeras om hur de på lämpligt sätt kan få sin sak prövad och få upprättelse. Amnesty kräver också en fristående, opartisk utredning och att ansvar utkrävs. Polisen och övriga rättsväsendet måste dra lärdom av detta och grundligt undersöka databaser vid andra polisdistrikt för att försäkra att det inte finns ytterligare register.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916