Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Sydafrika: Gravida dör i onödan


I Sydafrika dör varje år hundratals gravida kvinnor och unga flickor i onödan, säger Amnesty International i en ny rapport, Struggle for Maternal Health: Barriers to Antenatal Care in South AfricaEn av anledningarna är att de inte vågar söka mödravård på grund av att de är rädda för att deras hivstatus ska avslöjas.

Enligt rapporten är många rädda för bristen på sekretess när det gäller hivtestning. Avsaknad av information och brist på transporter bidrar även till att gravida inte får nödvändig mödravård som skulle kunna minska de höga dödstalen.

Sydafrika har en oacceptabelt hög mödradödlighet, 1 560 dödsfall registrerades 2011 och 1 426 år 2012. Drygt en tredjedel kunde kopplas till hiv och enligt experter borde 60 procent av dödsfallen kunnat förhindrats.

- Det är oacceptabelt att gravida kvinnor och flickor dör i Sydafrika för att de är rädda att deras hivstatus ska avslöjas eller för att det saknas transporter, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare. 

Vården för blivande mödrar är kostnadsfri i Sydafrika. Trots det visar Amnestys utredningar att många kvinnor och unga flickor väntar till sent i graviditeten innan de uppsöker vård, på grund av rädsla för att de måste hivtestas. De fruktar både själva hivtesten och det stigma det innebär att omgivningen får veta om de har hiv. 

Denna oro är dessvärre välgrundad. De utredningar som Amnesty har gjort för rapporten i Mpumalanga och KwaZulu-Matalprovinserna innehåller vittnesmål från kvinnor som berättade att sjukvårdspersonal öppet pratade om resultat från hivtester. 

Flera av de kliniker som Amnesty besökte delade upp patienterna så att de tydligt framgick vilka som hade hiv. De fick antingen stå i olika köer, behandlas i separata rum eller också hade deras sjukhusjournaler olika färgmarkeringar och på vissa kliniker delades patienterna upp och hade olika besöksdagar.

- De som gick till kliniken för att få behandling visste att de skulle ställas i en separat kö - alla visste att det var kön där kvinnor med hiv placerades. Det är därför många är rädda för att gå till kliniker, sa en kvinna från Mpumalanga till Amnesty.

En annan kvinna berättade: "om en patient kommer ut ur undersökningsrummet med två journaler vet alla att den kvinnan har hiv."

- Även om hiv-tester är viktiga för vården måste de utföras på ett sätt som respekterar patienternas rättigheter och inte utsätter dem för än värre skada. Det är mycket oroande att gravida kvinnor och flickors rättigheter inte respekteras på vårdinrättningarna. Den sydafrikanska regeringen måste snarast rätta till detta, säger Salil Shetty. 

- Det är absolut nödvändigt att sjukvårdspersonal utbildas i hur de ska ge en vård som inte fördömer eller stigmatiserar och att de kvinnor som söker vård under graviditeten ska kunna känna sig respekterade och trygga med att uppgifter inte lämnas ut. 

Ett annat stort problem i Sydafrika är bristen på information och kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter -  särskilt bland tonåringar. Detta ökar risken för oönskade graviditeter och hivsmitta. 

Rapporten tar även upp problemen för gravida att få vård och gå på kontroller under graviditeten  i områden där vägarna är så dåliga att inte ens ambulanser kan komma fram. 


Läs en sammanfattning av rapporten

Ämnen

Kategorier