Gå direkt till innehåll
Tjeckien: Rätt till utbildning utan diskriminering

Nyhet -

Tjeckien: Rätt till utbildning utan diskriminering

Den 1 september 2016 trädde ett välkomnat tillägg till den tjeckiska skollagen i kraft. Förändringarna kan leda till att alla skolbarn i Tjeckien nu får rätt till en ickediskriminerande skolgång. 

Tjeckien har länge kritiserats för diskriminerande behandling av främst romska barn i skolväsendet, och har blivit anmält till Europadomstolen av 18 romska sökande som menade att de blivit diskriminerade i skolan på grund av sin etniska tillhörighet. 2007 slog domstolen fast att deras rättigheter hade kränkts.

- Jag vill inte att mina barn ska tvingas gå igenom vad jag gått igenom -- jag flyttades från vanlig undervisning till särskola och sedan tillbaka igen, men kunde aldrig gå längre än till sjuan… med lärare som sa saker som att ‘sitt ner där vid fönstret och var tyst, du har ändå ingen framtid’, berättade Yulek, en av dem som anmälde Tjeckien till Europadomstolen, i samband med anmälan.

2014 vidtog EU-kommissionen, till stor del till följd av aktivt påverkansarbete från Amnesty International, en ovanlig åtgärd som innebar att kommissionen inledde ett så kallat överträdelseförfarande mot Tjeckien med anledningen att landet bröt mot den bindande antidiskrimineringslagstiftningen inom EU. Det här visade sig vara en väckarklocka för den tjeckiska regeringen som då lovade reformer av skolväsendet, och som nu alltså träder i kraft.

De nya tilläggen till skollagen innebär i korthet att barn som har särskilda behov i skolundervisningen ges rätt till särskilt stöd, ett obligatoriskt år i förskola/föreskoleklass införs för alla barn samt att barn med lätta intellektuella funktionsnedsättningar ska integreras i den vanliga undervisningen.

Systematisk diskriminering av romska barn i utbildningssystemet har länge varit en allvarlig rättighetskränkning i Tjeckien. Romska elever har i oproportionerligt hög grad placerats i skolor för barn med intellektuella funktionsnedsättningar. När de i stället ingår i det vanliga utbildningssystemet placeras de ofta i helromska skolor eller i klasser för enbart romska barn. När de integreras bland elever från majoritetsbefolkningen särbehandlas de ofta av lärarna och utsätts för rasistiska tillmälen eller mobbning av såväl lärare som andra elever.

Amnesty International har arbetat med frågan om rätt till utbildning utan diskriminering för romska barn i östra Europa under en längre tid, med särskilt fokus på Tjeckien och Slovakien. Amnesty International välkomnar detta reformpaket, men det finns fortfarande mycket som behöver göras. Den tjeckiska regeringen måste fortfarande:

  • ta krafttag mot fördomsfulla attityder mot romer bland lärare.
  • avsätta nödvändiga resurser för att stödja romska barn som har svårigheter i skolan.
  • utrota fördomar som många romska barn utsätts för från andra elever.

För mer information, kontakta Johanna Westeson, sakkunning inom diskriminering på Amnesty International Sverige: johanna.westeson@amnesty.se, 072 382 12 29

eller läs mer här. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916