Gå direkt till innehåll
Turkiet: Dags att skrota lagar som kränker yttrandefriheten

Nyhet -

Turkiet: Dags att skrota lagar som kränker yttrandefriheten

Turkiet riskerar att gå miste om möjligheten att skydda mänskliga rättigheter enligt internationella rättsnormer med det reformpaket som ligger framför parlamentet, säger Amnesty i en ny rapport idag.

- Yttrandefriheten är under attack i Turkiet. Hundratals åtal väcks mot aktivister, journalister, författare och advokater. Det är ett av Turkiets mest inrotade människorättsproblem, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning.

Amnestys rapport Decriminalize dissent: Time to deliver on the right to freedom of expression analyserar nuvarande lagstiftning och praxis kopplat till de tio mest problematiska paragraferna som hotar yttrandefriheten i det turkiska rättssystemet.

Reformerna, som kallas "Det fjärde rättspaketet", saknar de nödvändiga lagändringar som krävs för att den nationella lagstiftningen ska motsvara internationella normer för mänskliga rättigheter.

- Kriminaliseringen och fängslandet av personer enbart för att de uttryckt sina åsikter får inte fortsätta. Nu är det dags för regeringen att visa sitt engagemang för yttrandefriheten.

Trots flera reformvändor har man underlåtit att gå till botten med problemet - att se över brottsbeskrivningen i brottsbalken och antiterroristlagstiftningen, säger Dalhuisen.

- Dessa åtal riktar sig oftast mot individer som kritiserar offentliga tjänstemän eller uttrycker legitima åsikter om känsliga politiska frågor. De turkiska myndigheterna måste acceptera kritik och respektera rätten till yttrandefrihet, säger Andrew Gardner, Amnestys expert på Turkiet.

Den ökända artikel 301 i brottsbalken, “förolämpning av den turkiska nationen”, användes för att åtala och döma den mördade journalisten och människorättsförsvararen Hrant Dink och är fortfarande i kraft. Det är även artikel 318, “alienera allmänheten från militärtjänst”, som använts för att åtala dem som stöder rätten till vapenvägran. Båda artiklarna måste avskaffas.

Under de senaste åren har antiterroristlagar godtyckligt applicerats för att åtala legitima aktiviteter såsom politiska tal, kritiska texter, närvaro vid demonstrationer och samröre med erkända politiska grupper och organisationer. Det strider mot rätten till yttrande-, mötes- och organisationsfrihet.

- Ändringar i Turkiets alltför breda och vaga definition av begreppet terrorism är ett måste. Det krävs för att få ett slut på förtrycket som utövas genom åtal för “medlemsskap i en terroristorganisation” och andra liknande brott, säger Gardner.

Fredliga diskussioner om kurdiska rättigheter och politik har lett till åtal enligt lagen som kriminaliserar terroristpropaganda. Det händer ofta att kurder åtalas för terroristpropaganda för att de exempelvis deltagit i pro-kurdiska demonstrationer eller uttalat sig om självasakfrågan.

- Ett samhälle där individen fritt kan uttrycka sina åsikter och kan debattera politikens dagsfrågor utan att riskera att bli ställd inför rätta är ett hälsosamt samhälle och ett sådant samhälle som Turkiet behöver bli, säger Dalhuisen.  

- En grundläggande lagreform som befriar yttrande-, mötes- och organisationsfriheten från sina bojor kommer att rensa luften i Turkiet. Det är ett viktigt steg mot ett fredligt och demokratiskt Turkiet, säger Gardner.

För information om enskilda fall, läs bifogad pdf. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916