Gå direkt till innehåll
​Turkiet: Övergrepp och misär vid gränsen förvärrar flyktingsituationen

Nyhet -

​Turkiet: Övergrepp och misär vid gränsen förvärrar flyktingsituationen

Det internationella samfundets oförmåga att hantera det växande antalet flyktingar från Syrien som flyr till Turkiet har lett till en kris av aldrig tidigare skådad omfattning. Flyktingar beskjuts med skarp ammunition vid gränsen och hundratusentals tvingas leva i misär, säger Amnesty International i en ny rapport som publiceras idag.

Struggling to Survive: Refugees from Syria in Turkey visar hur 1,6 miljoner människor som försökt fly till Turkiet under de senaste tre och ett halvt åren har riskerat att utsättas för allvarliga människorättskränkningar. Rapporten understryker även den motvilja som det internationella samfundet har visat mot att ta ett meningsfullt finansiellt ansvar för flyktingkrisen.

- Det är uppenbart att Turkiet kämpar för att tillgodose även de mest grundläggande behoven för de hundratusentals flyktingarna från Syrien. Men trots detta tvingas många av dem som har klarat sig över gränsen leva i misär. Det humanitära bistånd som det internationella samfundet erbjudit har varit ynkligt litet, men även Turkiet måste göra mer för att begära och underlätta hjälpen, säger Andrew Gardner, Amnestys turkietexpert.

- Medan Turkiet officiellt har öppna gränser för flyktingar från Syrien, är verkligheten för många av dem som försöker fly från krigets härjningar en helt annan sak. Många blir tillbakavisade till krigszonen och vissa blir till och med beskjutna med skarp ammunition.

Turkiet har tagit emot hälften av de 3,2 miljoner som har flytt våld, förföljelse och andra övergrepp i Syrien. Hittills har de spenderat omkring 30 miljarder kronor på flyktingkrisen från sina egen ficka medan enbart 28 procent av de omkring fyra miljarder kronor som öronmärkts för Turkiet i FN:s vädjan om regional finansiering faktiskt har betalats ut till Turkiet av internationella givare.

Turkiet och grannländerna Libanon, Jordanien, Irak och Egypten, har tillsammans tagit emot 97 procent av Syriens flyktingar.

- Turkiet har axlat en betydande del av den ekonomiska bördan på egen hand. Rika länders ovilja att ta ett större ekonomiskt ansvar för flyktingkrisen och deras futtiga erbjudanden om vidarebosättning är beklagliga, säger Andrew Gardner.

Skjuten vid gränsen

Även om Turkiet har en policy om öppna gränser för flyktingar från Syrien vid officiella gränsövergångar, finns det enbart två helt öppna passager längs en 900 kilometer lång gränssträcka. Även vid dessa övergångar blir de som saknar pass rutinmässigt avvisade om de inte har akuta medicinska eller humanitära behov.

Det är ofta långt för majoriteten av flyktingarna att resa till dessa gränsövergångar. Många har inget annat val än välja svåra och ofta farliga tillfälliga övergångar, ibland i konfliktområden där de ofta utsätts för våld. En del tvingas att helt att förlita sig på smugglare.

Amnesty International kan bekräfta att minst 17 personer har dödats av gränsvakter som använt skarp ammunition mellan december 2013 och augusti 2014. Många har blivit misshandlade eller utsatta för annan omänsklig behandling och visats tillbaka till det krigshärjade Syrien.

Ali Özdemir, 14 år, sköts i huvudet på natten mellan den 18-19 maj 2014 nära den turkiska gränsen. Hans pappa har berättat för Amnesty att han var med nio andra flyktingar. Ett tiotal meter från den turkiska gränsen hörde de folk som talade turkiska och Ali blev rädd. Precis när han bestämde sig för att vända tillbaka från gränsen, blev han skjuten i sidan av huvudet. Utan vare sig muntlig förvarning eller varningsskott i luften. Ali blev blind på båda ögonen.

- Att skjuta på människor som flyr konflikter och desperat söker fristad är avskyvärt. Detta är ett klart brott mot folkrätten och inte får lämnas ostraffat. En stats mest grundläggande skyldighet är att öppna sina gränser för flyktingar som flyr förföljelse eller krig. De turkiska myndigheterna måste vidta omfattande åtgärder för att garantera maximal säkerhet och tillträde för flyktingar som flyr konflikten i Syrien, säger Andrew Gardner.

Innanför gränsen

Av de 1,6 miljoner flyktingar från Syrien som befinner sig i Turkiet får enbart 220 000 plats i de 22 välutrustade lägren. Över 1,3 miljoner flyktingar får därmed klara sig själva. Enligt turkiska regeringskällor får enbart 15 procent av de syriska flyktingarna som inte bor i officiella läger humanitärt bistånd.

- Den verklighet som de flesta flyktingar från Syrien möts av när de har undkommit krigets härjningar är dyster och hopplös. De har övergivits av det internationella samfundet. Världens rikaste nationer släpar efter när det gäller att erbjuda ekonomiskt stöd och vidarebosättning, säger Andrew Gardner.

- När det turkiska parlamentet antog det tillfälliga skyddsdirektivet i oktober klargjordes enbart den rättsliga statusen och de rättigheter som flyktingarna från Syrien har. Direktivet måste implementeras fullt ut och tydligt kommuniceras till både Syriens flyktingar och myndighetspersoner. 

Läs rapporten.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916