Gå direkt till innehåll
Uganda: Hbt-fientligt lagförslag måste stoppas

Nyhet -

Uganda: Hbt-fientligt lagförslag måste stoppas

I Ugandas parlament lanserades i dag återigen det lagförslag om homosexualitet som enligt Amnesty International är ett grovt angrepp på de mänskliga rättigheterna och som måste avslås. Lagförslaget innebär att homosexuella i Uganda kan dömas till dödsstraff för "grov homosexualitet", en definition som omfattar sexuell samvaro i samförstånd mellan personer av samma kön.

- Det är alarmerande och en besvikelse att Ugandas parlament återigen överväger detta hbt-fientliga lagförslag, säger Michelle Kagari, biträdande chef för Amnestys Afrikaavdelning.

- Om lagen röstas igenom innebär det ett allvarligt angrepp på de mänskliga rättigheterna för alla ugandier, oavsett deras sexuella läggning eller könsidentitet, säger Michelle Kagari.

Lagförslaget innebär en drastisk skärpning av Ugandas nuvarande förbud mot samkönade sexuella relationer. Syftet med lagen är att kriminalisera "främjande" av homosexualitet och kan i vissa fall användas för att tvinga personer till hiv-test. Lagförslaget gör det möjligt att döma personer som ingått samkönade äktenskap till livstids fängelse. Det kommer även att bli brottsligt att inte inom 24 timmar rapportera lagöverträdelser till myndigheterna, något som avsevärt skulle försvåra arbetet för människorättsförsvarare i Uganda.

Vissa rapporter i media tyder på att dödsstraff som straffpåföljd, som fanns med i det ursprungliga förslaget, har tagits bort. Även om så är fallet är lagförslaget djupt diskriminerande och de fortsatta försöken att kriminalisera sexuella förbindelser mellan individer av samma kön är upprörande.

När lagförslaget på nytt lades fram i parlamentet informerade talmannen kammaren om att lagförslaget denna gång inte behöver behandlas av utskottet (the Legal and Parliamentary Affairs Committee). Amnesty befarar därför att den nya lagen kan komma att träda i kraft inom kort.

- Detta förskräckliga lagförslag skulle inte bara bryta mot ugandiers rätt till liv, icke-diskriminering, likhet inför lagen och till privatliv, utan skulle sanktionera hat, våld och förföljelse av en grupp människor baserat endast på vem de älskar, sa Michelle Kagari.

Såväl ugandiska som internationella människorättsorganisationer, däribland Amnesty International, har upprepade gånger krävt att lagförslaget ska skrotas sedan det presenterades i oktober 2009.

- Vi uppmanar det ugandiska parlamentet att förkasta lagförslaget i sin helhet. Allt annat vore att skriva in hat i lagen, säger Michelle Kagari.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll