Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Upphäv lag om spöstraff

I staden Langsa piskades 14 män utanför en moské den 19 maj, veckan innan piskades sju män.
De 21 personer som utsattes för spöstraff hade brutit mot en lokal förordning som förbjuder spel och dobbel och fick sex piskrapp samtidigt som hundratals såg på.


- Det verkar som att myndigheterna i Aceh i ökande takt använder sig av offentliga pryglingar trots att detta är ett brott mot internationell rätt, säger Sam Zarifi, chef för Amnestys Asienavdelning. - Människor som utsätts för spöstraff upplever smärta, rädsla och förnedring och prygeln kan orsaka långsiktiga eller permanenta skador. Indonesiska myndigheter måste stoppa bruket av spöstraff som är grymt, omänskligt och förnedrande. Spöstraffet kan oftast räknas som tortyr, fortsätter han.
Enligt mediarapporter piskades minst 16 män och kvinnor under 2010 i Aceh.

Förutom spöstraffen som verkställs i regionen har Acehs parlament 2009 antagit en lag om stening för äktenskapsbrott och upp till hundra piskrapp för homosexualitet. Lagen har inte implementerats, främst på grund av kritik på lokal, nationell och internationell nivå. 

Amnesty har uppmanat indonesiska centralregeringen att se över dessa lokala förordningar och lagar för att försäkra att de överensstämmer med såväl internationell rätt som indonesisk lagstiftning. 
- Indonesiens decentralisering och regionernas större självständighet skulle öka folkets självbestämmanderätt men det får inte ske på bekostnad av mänskliga rättigheter, säger Sam Zafiri. 

Provinsen Aceh införde efter självständigheten 2001 ett antal lokala förordningar baserade på sharialagar. Spöstraff introducerades som ett straff i islamska domstolar för brott som otrohet, alkoholkonsumtion, när två vuxna av olika kön ertappas ensamma i samma rum eller för muslimer som ertappas äta eller dricka under fastemånaden Ramadan. 


Spöstraff bryter mot FN:s konvention mot tortyr som Indonesien ratificerade 1998. Tortyrkommittén har också uttryckt oro över att människor som grips för att ha brutit mot Acehs lokala förordningar inte får sina grundläggande juridiska rättigheter tillgodosedda, däribland rätten att få ett juridiskt ombud.

Ämnen

Kategorier