Gå direkt till innehåll
​USA: Poliser i samtliga delstater bryter mot internationell rätt

Nyhet -

​USA: Poliser i samtliga delstater bryter mot internationell rätt

Varje år skjuts hundratals män, kvinnor och barn ihjäl av polisen i USA. Den exakta siffran är okänd eftersom det inte finns någon ordentlig statistik. Vad som är tydligt är dock att andelen afro-amerikaner som drabbas av polisens dödliga våld är oproportionerligt hög. Afro-amerikaner utgör 13 procent av USA:s befolkning men 27 procent av dem som dödats av polisen.

Samtliga 50 delstater i USA bryter mot internationella normer gällande dödligt polisvåld, visar Amnesty International i USA i en ny rapport.

I sin rapport säger Amnesty att det krävs reformer på såväl delstats- som federal nivå för att få lagarna att överensstämma med internationell rätt om att dödligt våld bara får användas som en absolut sista utväg. Det gäller livshotande situationer eller risk för allvarlig skada för inblandad polis eller andra.

- Polisen har en skyldighet att skydda liv, men dödligt våld måste alltid vara en allra sista utväg. Det faktum att inte en enda delstat i USA har lagar som lever upp till det kravet är djupt oroande. Lagändringar behövs och det brådskar, säger Steven W. Hawkins, chef för Amnesty International i USA.

Amnesty har gjort en noggrann genomgång av beslut från USA:s Högsta domstol, riktlinjer gällande användning av dödligt våld utfärdade av justitiedepartementet samt rapporter från FBI.

Genomgången visade på enorma brister vad gäller reglering av hur och när polisen får använda dödligt våld. Tretton delstater uppfyller inte ens de låga trösklar som finns i USA:s konstitution och nio delstater har inga lagar alls vad gäller användning av dödligt våld. Den visar också att många av dem som skjutits till döds har varit obeväpnade och därmed inte utgjort något allvarligt hot mot poliserna.

Det finns ingen ordentlig statistik över antalet personer som skjutits ihjäl av polis i USA, siffrorna varierar mellan 400 till över 1 000 per år.

Amnesty uppmanar justitiedepartementet att sammanställa och publicera statistik och data om polisskjutningar. I en sådan sammanställning måste också faktorer som: etnicitet, kön, ålder sexuell läggning, könsidentitet och ursprungsfolk, tas upp.

- Vår uppmaning riktas till såväl presidenten som till justitiedepartementet - det krävs en nationell utredning och genomgripande lagändringar men också mekanismer för ansvarsutkrävande. Om USA ska leva upp till sina internationella åtaganden gällande mänskliga rättigheter måste USA ha ett regelverk som följer normer inom den internationella rätten, säger Steven W. Hawkins.

Foto: Protester i Missouri efter dödsskjutning, copyrigtht Joe Raedle/Getty Images

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterat material