Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Världen: USA sitter med nyckeln för att täppa igen alla kryphål


Den amerikanska administrationen är den centrala aktören om FN ska kunna enas om ett starkt internationellt fördrag, ATT (Arms Trade Treaty), som ska reglera vapenhandeln. Efter tre veckors förhandling presenterades på tisdagskvällen ett utkast till fördrag och regeringsdelegationerna har nu tre dagar med intensiva förhandlingar framför sig om de ska bli klara till på fredag som utlovat.

Amnesty anser att utkastet har stora luckor. Listan över vapen borde vara mer omfattande, det saknas ett kontrollsystem gällande ammunition och skrivningarna gällande mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt måste skärpas.

Handeldvapen och lätta vapen och regler för att stoppa vapenleveranser från att användas för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna finns dock med i det aktuella förslaget.

- Det finns fortfarande tid att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna och stänga igen kryphålen i förslaget, däribland det uppenbara behovet av att täcka handel och överföring av ammunition och att det ska omfatta alla överföringar inte bara handel, säger Brian Wood, chef för avdelningen för vapenkontroll och mänskliga rättigheter på Amnesty International.

- Djävulen finns i detaljerna och om de nuvarande kryphålen lämnas kvar och reglerna inte skärps kan detta utnyttjas och leda till att vapen hamnar i händerna på dem som använder dem för att begå allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, som världen idag ser i bland annat Syrien.

- Vilka vapen, ammunition och utrustning som kommer att omfattas och om reglerna gällande skyddet av mänskliga rättigheter kommer att skärpas, hänger mycket på den amerikanska regeringens agerande under de närmaste dagarna, eftersom USA är världens största vapenexportör.

- President Obama är den viktigaste beslutsfattaren. Vi uppmanar honom att ro detta i hamn innan fredag. Vita huset har nyckeln i sin hand, om denna historiska möjlighet att skydda mänskliga rättigheter ska tas, säger Wood.

- Vi uppmanar den stora majoriteten av länder som vill se ett starkt vapenhandelsfördrag att göra klart för USA att de luckor som nu finns inte är acceptabla.

Den svagaste punkten i det förslag, som nu lagts fram, är alla de typer av dödliga vapen som inte finns med, finkalibrigt arrtilleri, drönare, olika typer av militära flygvapen och helikoptrar, vissa bepansrade fordon och kravallutrustning. Överföringar och "gåvor" från en stat till en annan är också undantagna, vilket kommer att innebära att en stor del av vapenöverföringar inte kommer att omfattas av avtalet.

De sista dagarnas förhandling måste också ta upp vilka åtgärder som ska vidtas mot dem som bryter mot avtalet och registering av vapenhandel under minst 20 år.

Det finns några relativt starka skrivningar i textförslaget..Bland annat att regeringar måste göra en noggrann riskbedömning innan beslut fattas om en vapenöverföring kan ske .Finns det en betydande risk för att vapnen kommer att användas för att begå allvarliga brott mot mänskliga rättigheter "ska ingen överföring ske". 
Det förväntas att skeptiska regeringar som Syrien, Iran, Nordkorea, Kuba och även Ryssland och Kina kommer att motarbeta  även det nuvarande förslaget om inte länderna, som vill ha ett starkt fördrag, håller fast vid sin ståndpunkt och får USA att gå med på starka skrivningar gällande mänskliga rättigheter.

I Amnestys delegation i New York ingår Maja Åberg från svenska Amnesty. För en intervju, kontakta Amnestys pressekreterare, Elisabeth Löfgren: 08 729 02 20 eller 070 433 09 16. 

Ämnen

Kategorier