Gå direkt till innehåll
Världen: Historiskt vapenhandelsfördrag träder i kraft

Nyhet -

Världen: Historiskt vapenhandelsfördrag träder i kraft

På julafton, den 24 december 2014 träder FN:s globala vapenhandelsavtal, ATT, i kraft. Det är ett stort genombrott för mänskliga rättigheter och är frukten av en ihärdig kampanj från Amnesty och en mängd andra frivilligorganisationer.

För första gången finns nu ett fördrag som uttryckligen innefattar mänskliga rättigheter i handeln med vapen. Fördraget är juridiskt bindande och syftet är att stoppa handeln med vapen till regeringar som kan använda dem för grova brott mot mänskliga rättigheter.

- Detta framsteg är verkligen historiskt. Det visar att det går att omvandla en bra idé till en livräddande verklighet. När en liten grupp av aktivister först kom med förslaget, om en reglering av vapenhandeln på 1990-talet, var det till och med vissa som hånade idén. Två decennier senare är det nu ett juridiskt bindande fördrag, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International.

Varje år dör minst en halv miljon människor och långt många fler skadas, våldtas under vapenhot och tvingas på flykt, på grund av flödet av vapen och den dåliga regleringen. Mycket av vapenhandeln sker i hemlighet men officiella uppgifter talar om internationella vapenöverföringar på närmare 100 miljarder US dollar årligen.

ATT innehåller ett antal tydliga regler som ska stoppa vapen till länder där de kan komma att användas för folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och andra grova brott mot mänskliga rättigheter. Länder som ansluter sig till ATT kommer att tvingas göra objektiva bedömningar för att förhindra risken att landets vapenexport kommer att användas för att begå sådana övergrepp.

Fem av världens tio största vapenexportörer; Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien finns bland de 60 stater som redan har anslutit sig till ATT. USA, som överlägset är världens största tillverkare och exportör av vapen, är med i gruppen på 70 länder som har undertecknat men ännu inte ratificerat avtalet. Andra stora vapentillverkare som; Kina, Kanada och Ryssland har vare sig undertecknat eller ratificerat. Nordkorea, Iran och Syrien var de enda som röstade emot fördraget i FN:s generalförsamling.

Även om avtalet nu har trätt i kraft kommer Amnesty att fortsätta sin kampanj för att få fler länder att ansluta sig, och också följa upp att fördraget efterlevs.

- Vårt arbete är inte över. Även om ATT sätter ramarna för den globala handeln med vapen är det inte en patentlösning. Det krävs ännu mer stöd och påtryckningar för att få stater att verkligen följa fördragets principer. Människor runt om i världen har lidit nog på grund av den hänsynslösa handeln med vapen. Nu är det upp till världens ledare att visa att de menar allvar med fördraget, säger Salil Shetty.

Bakgrund
Under de dryga 20 år som kampanjen för ett vapenhandelsfördrag har pågått har mer än en miljon människor, runt om i världen, deltagit.

Den 2 april 2013 röstade 155 av FN:s medlemsländer ja till ATT. Innan det träder i kraft måste minst 50 stater ansluta sig/ratificera och därmed göra det till nationell lagstiftning. Den 25 september hade tillräckligt många stater anslutit sig och 90 dagar senare träder det nu i kraft, den 24 december, på julafton 2014.


Lista över vilka länder som har undertecknat respektive ratificerat ATT 

Fakta om ATT

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16