Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Världen: Homofobi sanktionerat av regeringar världen över

Världens regeringar klarar inte av att leva upp till sina internationella åtaganden och skydda hbtq-personers rättigheter, säger Amnesty International inför den internationella dagen mot homo- och transfobi 17 maj.

- Inför Pridesäsongen måste världens regeringar ta sitt ansvar, skydda människor från homofobiskt våld och skydda yttrandefriheten, säger Michael Bochenek, chef för Amnesty Internationals avdelning för internationell rätt. 

- Prideparader har drabbats av förbud och våldsamma attacker - detta kan inte fortsätta. Hbtq-personer utsätts för diskriminering och inskränkningar av yttrande- och mötesfriheten överallt.

I många länder är det tydligt att det saknas en vilja att förebygga och agera mot homo- och transfobi. Ibland går myndigheterna till och med så långt som att uppmuntra den genom att införa lagar som inskränker hbtq-personers yttrandefrihet - i raka motsatsen till internationella åtaganden.

Hbtq-personer hamnar i skottlinjen inte bara under Prideparader men också i det dagliga livet och alltför ofta låter polisen bli att utreda övergrepp.

- Det är upprörande att det 2014 finns stater i världen som inte klarar av att lagstifta mot eller utreda hatbrott mot hbtq-personer. Ännu värre är att i många länder är det hbtq-personer som åtalas och drabbas av myndigheters våld.

I år fokuserar Amnesty på ett antal länder där behovet av förändring är akut.

Kamerun: 
Våld, godtyckliga gripanden och fängslanden på grund av personers verkliga eller uppfattade sexuella läggning är vanligt. Lagen kriminaliserar samkönat sex och det kan leda till fem års fängelse.

Haiti:
 Inställningen till hbtq-personer har blivit mer hotfull sedan jordbävningen 2010 då några religiösa grupper som gav stöd till Haiti hävdade att homosexualitet orsakat naturkatastrofen. I november 2013 misshandlades hbtq-aktivister utanför sitt kontor i Port-a-Prince av män med machetes och pistoler.

Ryssland:
 Lagstiftade 2013 mot offentliga hbtq-evenemang.  Flera fredliga sammankomster har avbrutits av polisen med hänvisning till den homofobiska lagen. Polisen klarar inte av att skydda hbtq-personer som utsätts för våld. 

Serbien:
 En Pridefestival planerad till 31 maj riskerar att stoppas. Sedan 2011 har myndigheterna förbjudit Prideparader på grund av att de hotas av homofobiska grupper.

Uganda:
 Den 23 februari skrev presidenten under lagen mot homosexuella. Lagen innebär att samkönade relationer kan straffas med livstids fängelse och ugandier som har samkönade relationer utomlands kan utlämnas. Våldsamma attacker, godtyckliga gripanden och misshandel av hbtq-personer fortsätter i en oroande takt.

Ukraina: 
Efter att ha förbjudits att gå i stadens centrum fick den första Prideparaden i Kiev hållas på en isolerad plats utanför staden. Motdemonstranter försökte störa paraden med knallskott och genom att riva ner banderoller. Organisatörerna för Pride 2014 har mottagit hot och samtidigt vägrar regeringen att lagstifta om hatbrott mot hbtq-personer. 

Sedan 1970-talet har prideparaderna varit avgörande för hbtq-personer för att mobilisera mot homo- och transfobi , för att stå upp mot diskriminering, bygga broar och visa myndigheterna att de har ett ansvar att se till att alla människor kan ta del av sina rättigheter. 

- Allt för ofta försöker myndigheter att undvika ta sitt ansvar för att hbtq-personer ska kunna genomföra evenemang, synas och samexistera i samhället. När Prideparader nu organiseras över hela världen är det dags för stater att stå upp för grundläggande rättigheter, säger Michael Bochenek.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916