Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Zambia: Lägg ned åtalet mot män anklagade för samkönat sex

Zambia måste omedelbart lägga ned åtalet mot de två män som anklagas för att ha haft en samkönad sexuell relation och villkorslöst frige dem, säger Amnesty International inför rättegången som ska hållas idag, måndagen den 16 september.

- Förföljelse av individer på grund av deras verkliga eller uppfattade sexuella läggning eller könsidentitet måste få ett stopp. Mänskliga rättigheter handlar om alla människors värdighet och lika värde, säger Simeon Mawanza, Amnesty Internationals Zambiaexpert. 

James Mwape och Philip Mubiana, båda 22 år gamla, kommer att framträda i rätten på måndagen den 16 september för häktesförhandlingar. De båda männen har hållits frihetsberövade sedan den 6 maj 2013, åtalade på två punkter för brott mot "naturens ordning". 

Paret greps ursprungligen den 25 april 2013 och hölls frihetsberövade fram till den 2 maj 2013 då de frigavs mot borgen. Bara fyra dagar efter frigivningen greps männen igen efter en polisanmälan från en granne. 

- Fängslandet av personer på grund av deras verkliga eller uppfattade sexuella läggning bryter mot den grundläggande principen om icke-diskriminering, som är en av folkrättens utgångspunkter, säger Simeon Mawanza.

Amnesty International betraktar de två männen som samvetsfångar då gripandet av dem baseras på lagar som kriminaliserar samkönat sex och som därigenom också inskränker rätten till privatliv. Sådana lagar strider mot folkrätten.

Organisationen oroas också av rapporter om två händelser i maj där Mwape och Mubiana ska ha tvingats genomgå analundersökning. Det statligt ägda Zambia News and Information Services citerade Standwell Lungu, polischef i centrala Zambia, som bekräftade att medicinska undersökningar hade utförts. 

- Sådana undersökningar är kränkande och förnedrande och utförs enbart på diskriminerande grunder, säger Simeon Mawanza. 

- En procedur som denna är inte bara vetenskapligt ogrundad, den är också en form av sexuellt våld och är jämförbar med tortyr. De "resultat" som framkommer av en sådan undersökning är inte användbara som bevisning i en rättegång.

Zambia har ratificerat FN:s tortyrkonvention, vilket gör landets regering förpliktigad att kriminalisera tortyr och ställa förövare inför rätta.

Lagar som kriminaliserar samkönat sex innebär också en kriminalisering av utövandet av yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och rätten till privatliv. Dessa rättigheter skyddas i flera internationella överenskommelser som har ratificerats av Zambia, inklusive FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter. 

Trettiosex afrikanska länder kriminaliserar samkönat sex: 31 av dessa är länder söder om Sahara. 

I juni publicerade Amnesty en rapport om förföljelse av homosexuella i Afrika. 

Making Love a Crime

Ämnen

Kategorier