Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

AFGHANISTAN: Rapporteringen om civila offer har oacceptabla brister

Amnesty kräver att NATO snarast upprättar ett enhetligt system för att dokumentera civila offer i kriget i Afghanistan. De dokument som spridits ut genom webbsidan Wikileaks visar att det finns stora brister kring hur de civila offren dokumenteras.

- Den bild man får genom dokumenten som har läckt ut om de civila offren är att NATOs ledning inte hade full kunskap om vad som faktiskt ägde rum på plats i Afghanistan, säger Sam Zarifi, chef för Amnesty Internationals Asienavdelning.

- De militära dokumenten bekräftar den kritik Amnesty International har haft under lång tid att det inte finns något enhetligt system för att rapportera civila offer.

Amnesty International är kritiska till att de civila offren inte rapporteras på ett korrekt sätt, att dödsfallen inte utreds och att koordineringen mellan olika instanser inte fungerar.

Dokumentationen har förbättrats efter att nya regler infördes i juni 2009, under förre NATO-befälet Stanley McChrystal. Men sedan hans avgång i juni 2010 har skyddet mot de civila minskat när nya riktlinjer införts.

- Uppgifterna som kommit fram måste väcka NATO-ledningen till att fördubbla skyddet av civila. Dödsfall måste utredas med full öppenhet, systematiskt och enhetligt inom hela organisationen, och offren och deras familjer måste ges rättvisa och kompensation, säger Sam Zarifi.

De hemliga militära dokumenten som publicerats på Wikileaks bekräftar Amnesty Internationals tidigare kritik efter egna utredningar om att rapporteringen om civila offer vid flyganfallet i Kunduz i september 2009 inte var korrekt och systematisk.

Dokumenten verkar inte belysa det nattliga flyganfallet i Kandahar i januari 2008, men ser ut att stämma överens med Amnestys kritik om att specialstyrkor användes som står utanför ordinarie insatsregler.

- Dessa dokument ger inte en uttömmande beskrivning om situationen i Afghanistan. Det är fortfarande viktigt att de internationella styrkorna som verkar i landet tillhandahåller fullständig information om de aktiviteter som deras styrkor varit inblandade i, och att de verkar för ett bättre system för dokumentation, ansvarsutkrävande och kompensation för de civila offren i Afghanistan, säger Sam Zarifi.

Läs mer:

Amnesty International report focusing on the deaths of two brothers in a Kandahar night raid in 2008: ‘Getting away with murder? The impunity of international forces in Afghanistan’
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA11/001/2009/en

Amnesty International background paper and releases on the Kunduz airstrike of 4 September 2009
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/afghanistan-german-government-must-investigate-deadly-kunduz-airstrikes-20091030

Amnesty International Report, 10 June 2010: 'As if Hell fell on me': The human rights crisis in northwest Pakistan http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/004/2010/en
--
Solveig Hauser
Vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916