Gå direkt till innehåll
Amnesty beklagar Högsta förvaltningsdomstolens beslut om tiggeriförbud

Pressmeddelande -

Amnesty beklagar Högsta förvaltningsdomstolens beslut om tiggeriförbud

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att Vellinge kommuns beslut om att förbjuda tiggeri på vissa avgränsade platser är förenlig med ordningslagen. Amnesty finner beslutet förbluffande och djupt beklagligt. Domstolen argumenterar att kommunerna själva är bäst lämpade att bedöma vad som är ordningsstörande, och att det inte krävs att en viss företeelse de facto stör ordningen för att den ska kunna förbjudas. Här skiljer sig domstolen från underinstanserna vilka samtliga konstaterade att kommunen inte kunnat visa att tiggeri stör ordningen i den grad som ordningslagen syftar på.

Domstolen menar också att Vellinge kommuns beslut, i och med att förbudet begränsas till vissa geografiska platser, inte lägger onödigt tvång på allmänheten eller gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Detta är en förvånande slutsats. Vellinge kommuns förbud gäller i de kommersiella områden där många människor rör sig och verkar. Det är knappast någon poäng med att förbjuda tiggeri där det inte finns någon rimlig chans att få ihop pengar, varför domstolens uttalande i denna del är svår att begripa.

Men viktigare är att detta beslut öppnar för ytterligare stigmatisering av en redan utsatt grupp. Amnesty International tar starkt avstånd från förbud mot tiggeri, just eftersom sådana förbud såväl kriminaliserar fattigdom som brukar leda till ytterligare marginalisering och misstänkliggörande av de mest utsatta. Att förbuden riktar sig mot utsatta romer gör också att de måste ses som diskriminerande. I en kontext av antiziganism och diskriminering av den romska gruppen blir sådana repressiva åtgärder extra allvarliga.

- Att förbjuda människor från att offentligt uttrycka sin nöd och be om hjälp strider mot en mängd centrala människorättsprinciper. I stället för att angripa fattigdomen straffar sådana förbud de fattiga. Det går stick i stäv med ett rättighetsbaserat arbetssätt, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor vid Amnesty International, svenska sektionen.

- Amnesty International beklagar att den högsta instansen i Sverige i detta viktiga principbeslut underlåter att diskutera människorättsdimensionerna av att tillåta tiggeriförbud. Samtidigt vill vi understryka att det Högsta förvaltningsdomstolen nu gjort endast är att godkänna förbudet som det utformats i Vellinge kommun. Inget allmänt tiggeriförbud har införts. Alla andra kommuner har nu en möjlighet att visa var de står i förhållande till de mänskliga rättigheterna och de mest utsatta. Är de för eller mot en kriminalisering av fattigdom? Amnesty kommer att följa utvecklingen i Sveriges kommuner noga.


För frågor kontakta Johanna Westeson; 072 382 12 29, johanna.westeson@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll