Gå direkt till innehåll
Amnesty på MR-dagarna i Göteborg

Pressmeddelande -

Amnesty på MR-dagarna i Göteborg

Den 6-7 december medverkar Amnesty Sverige på Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 i Göteborg för vilka vi även är medarrangörer. Där bjuder vi in till panelsamtal och seminarier på årets tema ”Demokrati + Mänskliga Rättigheter = Sant!” Hur samspelar mänskliga rättigheter med demokrati? Och hur kan rättigheter stärkas och försvaras lokalt, nationellt och globalt? Genom levande samtal vill vi engagera fler människor i diskussioner om vikten av att mänskliga rättigheter gäller alla.

Seminarier och samtal som Amnesty Sverige arrangerar:


Ansiktsigenkänning och ens plats i det offentliga rummet
Ansiktsigenkänning för att identifiera människor används i allt högre grad i polisarbete i Sverige och många andra länder. Forskning i USA har visat att tekniken har betydligt lägre träffsäkerhet – och oproportionerligt många oskyldiga svarta personer och minoritetsgrupper riskerar att pekas ut misstänkta för brott. Vilka gränser behövs för att polisiära metoder inte ska inverka på grundläggande rättigheter? Och vad blir konsekvenserna om ansiktsigenkänning inte regleras?
Tid:
Måndag 6 december kl 13:00-14:00
Moderator:
Brit Stakston, författare och digital expert
Paneldeltagare:
Dr. Matt Mahmoudi, Amnesty Tech
Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation, Civil Rights Defenders

Attacken mot kvinnors och HBTQI-personers rättigheter i Polen
Ända sedan Lag- och rättvisepartiet vann valet i Polen 2015 har attackerna mot kvinnors och hbtqi-personers rättigheter ökat. Upprepade försök har gjorts för att inskränka rätten till abort och sexualundervisning för unga, men massiva protester har tvingat politikerna att backa. Fram tills nu. Vad händer när rättsstaten monteras ner och domstolar och rättsväsende används för att kränka människors rättigheter istället för att skydda dem? Och hur ser situationen ut för kvinnor och hbtqi-personer när deras rättigheter fortsätter att attackeras?
Tid:
Måndag 6 december kl 15:30-16:30
Moderator:
Katarina Bergehed, ansvarig för kvinnors och HBTQI-personer rättigheter, Amnesty Sverige
Paneldeltagare:
Mikołaj Czerwiński, equal Treatment Coordinator, Amnesty Polen
Elżbieta Podleśna och Weronika Smigielska, kvinnorättsaktivister, Strajk Kobiet

Att på jämna villkor kunna delta i demokratin
Trots vackra ord i grundlagen och konventionerna har inte alla samma demokratiska möjligheter i Sverige. De som lever i socioekonomisk utsatthet och i områden där samhällsservice monterats ned har svårt att göra sina röster hörda. Ofta har underläget en botten i diskriminering. Och den som inte blir tagen på allvar av samhället tappar så småningom förtroendet för de demokratiska institutionerna. Vad kan juridiken göra för att ändra på detta?
Tid:
Tisdag 7 december kl 13:00 - 14:00
Moderator:
Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor, Amnesty Sverige
Paneldeltagare:
Hanin Shakrah, antidiskrimineringsjurist och Individuals at Risk-ansvarig, Amnesty Sverige
Miran Kakaee, biträdande jurist på Fridh advokatbyrå och medgrundare av Akademin för rörelsejurister

Hela programmet för MR-dagarna finns här

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916