Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Biståndsministern uppvaktas med krav på att stoppa mödradödlighet

Den 20-22 september hålls ett högnivåmöte på ministernivå i FN:s generalförsamling. På dagordningen står en utvärdering av de milleniemål som FN:s medlemsstater har kommit överens om att uppnå till 2015. Inför mötet i FN uppvaktas Sveriges biståndsminister, Gunilla Carlsson, av åtta frivilligorganisationer.


Milleniemål fem har som mål att minska mödradödligheten i världen. Att vara gravid och föda barn är ingen sjukdom – ändå dör mellan 350 000-500 000 kvinnor varje år till följd av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Trots att nästan all mödradödlighet går att förhindra är detta det milleniemål som släpar efter mest och det är en människorättsskandal.  Det som krävs är att kvinnor får tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Och att kvinnors liv anses vara värda att rädda.


Avsaknaden av mödra- och förlossningsvård kränker kvinnors rätt till liv och hälsa. Det handlar inte i första hand om bristande ekonomiska resurser, utan om hur regeringar väljer att fördela och distribuera sina offentliga vårdinrättningar, tjänster och resurser. Regeringars försummelser och diskriminering kränker kvinnors rättigheter i massiv skala. Akut mödra- och förlossningsvård som är av god kvalitet och tillgänglig för alla måste prioriteras. Avgifter, kostnader och andra hinder för att vården i praktiken blir åtkomlig för alla kvinnor måste tas bort.


Mödradödlighet orsakas inte bara av fattigdom utan leder också till att fattigdom fördjupas. Enligt FN:s befolkningsfond, UNFPA, förlorar mer än en miljon barn sina mammor i mödradödlighet varje år, och fattigdomen går i arv till dessa barn. Flickor tvingas avbryta sin skolgång för att ersätta modern i hushållsarbetet och för att se efter de yngre syskonen. De riskerar också att tidigt giftas bort.


I samband med mors dag, i maj i år, arrangerade åtta frivilligorganisationer en aktion på Sergels torg i Stockholm för att  samla namn till ett upprop med krav på att Sverige och andra FN-stater måste göra mer för att stoppa mödradödligheten i världen. Dessa tusentals namnunderskrifter kommer att överlämnas till biståndsminister, Gunilla Carlsson vid ett mötet på måndag den 6 september, med en uppmaning till den svenska regeringen att med kraft driva frågan om åtgärder för att minska mödradödligheten i världen under FN-mötet.


Bakom uppropet står :
Amnesty International, IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations), ODIS (Organisationen för Doulor och Förlossningspedagoger i Skandinavien), Psykosyntesförbundet, RFSU, Svalorna Latinamerika, Svenska Läkaresällskapet och White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden.


Mötet med Gunilla Carlsson hålls klockan 13.30-14.00 den 6 september.
--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.