Gå direkt till innehåll
Bangladesh 28 sept 2017. Rohingyaflyktingar köar i timmar för att få hjälp. © Andrew Stanbridge, Amnesty International
Bangladesh 28 sept 2017. Rohingyaflyktingar köar i timmar för att få hjälp. © Andrew Stanbridge, Amnesty International

Pressmeddelande -

​Burma: Brott mot mänskligheten utförd av militär

  • Amnesty konstaterar att minst sex fall av brott mot mänskligheten har ägt rum i Burma
  • För första gången pekas specifika militära enheter ut
  • Rapporten bygger bland annat på intervjuer på plats med över 150 personer

Över 530 000 rohingya män, kvinnor och barn har flytt norra delen av delstaten Rakhine efter att burmesiska säkerhetsstyrkor i flera veckor utsatt dem för omfattande och systematiska mord, våldtäkter och bränder, konstaterar Amnesty International i organisationens mest detaljerade rapport hittills om den pågående krisen.

Rapporten “My World Is Finished”. Rohingya Targeted in Crimes against Humanity in Myanmar” beskriver hur burmesiska säkerhetsstyrkor utsätter rohingyafolket i norra delen av Rakhine för systematiska, organiserade och grymma våldsbrott, detta efter att den väpnade gruppen ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) attackerade runt 30 polisposteringar den 25 augusti i år.

Ett dussintal ögonvittnen till de värsta övergreppen har genomgående pekat ut specifika enheter som ansvariga; Myanmar Army´s Western Command, the 33rd Light Infantry Division och the Border Guard Police (gränspolisen).

- Burmesiska säkerhetsstyrkor har inlett en hämndaktion mot hela rohingyafolket i norra Rakhine i ett uppenbart försök att driva ut dem ur landet för gott. Grymheterna som begås fortsätter att förvärra regionens värsta flyktingkris på flera årtionden, säger Tirana Hassan, chef för Amnesty Internationals avdelning Crisis Response och som varit på plats vid gränsen.

- Att avslöja de här fruktansvärda brotten är första steget för att uppnå rättvisa. De ansvariga måste ställas till svars och straffas. Burmas militär ska inte komma undan ännu med ännu en hycklande “internutredning”. Överbefälhavare Min Aung Hlaing måste omedelbart vidta åtgärder för att få ett slut på de brott som begås av hans trupper.

Brott mot mänskligheten
Vittnesmål, satellitbilder, data från satelliter samt video- och bildbevis som Amnesty samlat in pekar alla mot samma slutsats: hundratusentals rohyingas har blivit utsatta för en utbredd och systematisk attack som utgör brott mot mänskligheten.

Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen tar upp elva typer av handlingar som, när de begås som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkningen, uppgår till brott mot mänskligheten. (Läs mer här på svenska om Romstadgan)

Amnesty har dokumenterat åtminstone sex av dessa under den senaste tidens brottsvåg i norra Rakhine: mord, tvångsfördrivning, tortyr, våldtäkt och andra former av sexuellt våld, förföljelse samt andra omänskliga handlingar som att hindra tillgången till mat och andra livsuppehållande åtgärder.

Slutsatsen baseras på vittnesmål från över 120 rohyingas som de senaste veckorna har flytt till Bangladesh, och 30 intervjuer med medicinsk personal, biståndsarbetare, journalister och bangladeshiska tjänstemän.

Amnestys experter kan bekräfta flera vittnesmål om de brott som Burmas säkerhetsstyrkor begått genom att analysera satellitbilder och satellitdata samt genom att verifiera bilder och videoklipp tagna i Rakhine. Organisationen har också bett om tillträde till Rakhine för att kunna utreda de brott som begåtts där, också även misstänkta brott utförda av medlemmar från den väpnade gruppen ARSA. Amnesty fortsätter att kräva fri tillgång till Rakhine både för den undersökningskommission som FN tillsatt och för andra oberoende observatörer.


Mord och massakrer
Dagarna och timmarna efter attackerna som genomfördes av ARSA den 25 augusti omringades byar av burmesiska säkerhetsstyrkor i norra delen av delstaten Rakhine. När människor flydde öppnade soldater och polisen eld vilket ledde till att minst hundratals människor skadades svårt eller dödas.

Överlevande berättar att de sprang och gömde sig vid närliggande berg och risfält tills säkerhetsstyrkorna var borta. Äldre människor och människor med funktionsvariationer hade svårare att fly och brändes ihjäl i sina hem efter det att militären hade öppnat eld.

Mönstret upprepades i dussintals byar i kommunerna/distriketen Maungdaw, Rathedaung och Buthidaung, som alla ligger i Rakhine. Men säkerhetsstyrkorna, och särskilt militären, verkar ha använt det mest dödliga våldet i specifika byar som låg nära de ställen där ARSA utförde sina attacker.

Våldtäkter och sexuellt våld
Amnesty har intervjuat sju kvinnor som överlevt sexuellt våld som utförts av burmesiska säkerhetsstyrkor. Av dem hade fyra vuxna kvinnor och en 15-årig flicka blivit våldtagna, var och en i en separat grupp med mellan två och fem andra kvinnor och flickor som också blivit våldtagna. Våldtäkterna utfördes i två byar som Amnesty undersökt: Min Gyi i Maungdaw och Kyun Pauk i Buthidaung.

På morgonen den 30 augusti anlände burmesiska säkerhetsstyrkor till Min Gyi (som lokalt kallas Tula Toli), de förföljde rohingyabor som flydde till floden och separerade sedan männen och de äldre pojkarna från kvinnor och yngre barn. Efter att ha öppnat eld och avrättat ett större antal män och äldre pojkar, samt några kvinnor och yngre barn, gav sig soldaterna på kvinnorna, tog dem till närliggande hus för att våldta dem och tände sedan eld på husen och andra rohingyaområden i byn.

Händelser som också Human Rights Watch och The Guardian rapporterat om tidigare.

Nedbrända byar
Den 3 oktober rapporterade FN:s Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) att sedan den 25 augusti hade byggnader med ett omfång på 20,7 km² förstörts av bränder i distrikten Maungdaw och Buthidaung. Det är sannolikt att egentliga omfattningen av förstörelsen är större än så eftersom ett tätt molntäcke påverkade vad satelliterna kunde upptäcka.

Amnestys egna utvärdering av data från satelliter visar att det har varit minst 156 storskaliga bränder i norra Rakhine sedan den 25 augusti och att även den siffran kan vara en underskattning. De senaste fem åren har inte visat på några bränder under samma period, som också är monsunsäsong, vilket starkt pekar på att bränderna har varit avsiktliga.

Satellitbilderna före och efter visar på ett tydligt sätt det som vittnen också berättade för Amnesty - att burmesiska säkerhetsstyrkor enbart tänt eld på rohingyaområden. Till exempel visar satellitbilder över Inn Din och Min Gyi stora områden som eldhärjats precis bredvid områden som lämnats helt orörda. Tydliga kännetecken kring de områden som lämnats orörda tillsammans med vittnesmål från rohingyas om var de och andra etniska grupper bodde visar att endast rohingyaområden förstördes.

Amnestys krav
- Det är dags för det internationella samfundet att agera för att få slut på den våldsvåg som har drivit över hälften av rohingyabefolkningen ut ur Burma. Genom att säga upp militärt samarbete, införa vapenembargon och riktade sanktioner mot ansvariga individer, förmedlas ett budskap om att militärens brott mot mänskligheten i Rakhine inte kommer att tolereras, säger Tirana Hassan.

-Det internationella samfundet måste också se till att den etniska rensningen inte lyckas. Bangladesh måste få stöd i att kunna erbjuda värdiga villkor och ett säkert asylförfarande för rohingyaflyktingar samtidigt som Burma måste ge försäkringar om att den som vill återvända till Burma ska kunna göra det - säkert, på frivillig väg och med värdighet, vilket är en mänsklig rättighet. Det internationella samfundet måste också insistera på att Burma en gång för alla ser till att den systematiska diskrimineringen av rohingyas upphör - den utgör en av grundorsakerna till krisen som uppstått.

Läs det engelska pressmeddelandet i sin helhet här:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/myanmar-new-evidence-of-systematic-campaign-to-terrorize-and-drive-rohingya-out/

Rapporten finns bifogad som pdf.

Ämnen


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll