Gå direkt till innehåll
​Burma: Den nya regeringen måste bryta den onda cirkeln av förtryck

Pressmeddelande -

​Burma: Den nya regeringen måste bryta den onda cirkeln av förtryck

Burmas nya regering har en historisk möjlighet att ändra inriktning när det gäller mänskliga rättigheter - men då måste den bryta sig loss från den djupt förtryckande rättsordning som i åratal har gett bränsle till godtyckliga gripanden och förtryck, det säger Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten New expression meets old repression uppmanar Amnesty International Aung San Suu Kyi och den kommande NLD-regeringen (National League for Democracy) att de vid sitt tillträde i början av april omedelbart och villkorslöst friger alla samvetsfångar som fortfarande sitter fängslade.

- Burmas rättsordning är som en handbok i förtryck, och myndigheterna har de senaste åren alltmer använt sig av den för att tysta oppositionen. För att bryta den här onda spiralen av politiska gripanden måste den nya regeringen prioritera att reformera sina lagar för att vara säker på att detta att göra sin röst hörd inte längre ska vara ett brott - och de måste frige alla som sitter inlåsta enbart för att ha gjort det, säger Champa Patel, chef Amnesty Internationals Sydostasien.

- Uppgiften som väntar Aung San Suu Kyl och NLD är enorm, de måste försäkra sig om att det de gör inte kontrolleras av de förtryckande lagar de kommer att ärva. Trots deras jordskredsseger kommer Burmas bristfälliga konstitution också garantera att militären fortfarande utövar stor makt.

Två år av ökande förtryck

Rapporten, som baserar sig på flera intervjuer med människorättsförsvarare, aktivister, advokater, samvetsfrångar och deras familjer, visar hur myndigheterna i Burma har ägnat sig åt långtgående nedsalg mot kritiker de senaste två åren. De har förlitat sig på drakoniska lagar och på en uppsjö olika sätt för att tysta oliktänkande, en del nya och andra som kom till under det rena militärstyret före 2011.

Flera människor, bland dem journalister, människorättsförsvarare, studenter samt fackliga aktivister och landrättsaktivister har blivit trakasserade, hotade och fängslade bara för att de fredligt har sagt sin mening. Förtrycket och gripandet av aktivister har fortsatt även efter valet i november 2015.

Amnesty International känner till närmare 100 samvetsfångar som sitter fängslade i Burma idag, samtidigt som hundra andra fredliga aktivister är frihetsberövade eller väntar på att deras rättegångar ska avklaras.

- Antalet samvetsfångar säger emot myndigheternas påståenden om att de tagit en ny vändning när det gäller mänskliga rättigheter. Upptrappningen av förtryck och gripandet av människor som inte har gjort något annat än att fredligt uttrycka sina åsikter har varit djupt oroande, säger Champ Patel.

Att använda lagar för att tysta oliktänkande

Juridiska kryphål används för att dela ut långa fängelsestraff för aktivister och för att försäkra sig om att de tas bort från gatorna. Htin Kyaw sitter fängslad på 13 år och 10 månader, hans "brott" var att dela ut flygblad som kritiserade regeringen. Men Htin Kyaw var anklagad för samma brott separat i alla 11 distrikt där han delade ut flygbladen, vilket gjorde att hans fängelsestraff blev så långt.

Myndigheterna har också använt lagen för att samla anklagelser mot grupper av människor som deltar i en protest, på ett sätt som utgör kollektiv bestraffning. De har också använt politiskt motiverade förvar och fängslanden för att på ett betydande sätt försvaga oppositionsröresler och riktat in sig särskilt på politiska ledare.

Efter studentprotesterna i landet som startade 2014 och som slutade med den brutala misshandeln av studenter utförd av polis i Letpadan i mars 2015, har flera studenter och deras anhängare blivit gripna och satta i förvar över hela landet. Samtidigt som minst 45 av dem fortfarande sitter i förvar och väntar på sina rättegångar så skedde nya gripanden så sent som i februari 2016.

En möjlighet till förändring?

Det finns stora farhågor kring NLDs möjligheter att ändra kurs när det gäller mänskliga rättigheter, med tanke på att Burmas konstitution fortfarande sätter militär som ledare över flera viktiga institutioner. Bland dom finns till exempel inrikesministeriet som bland annat har ansvar för polisen.

Amnesty International uppmanar den nya regeringen att omedelbart frige alla samvetsfångar, att etablera en fungerande kommitté för samvetsfångar för att granska alla fall och för att säkerställa att inga fredliga aktivister sitter fängslade samt att regeringen ändrar eller upphäver alla lagar som används för att slå ner på mänskliga rättigheter.

- NLD-regeringen har ett gyllene tillfälle att förändra situationen när det gäller mänskliga rättigheter. Det är en möjlighet de måsta ta, men för att göra det behöver de stöd av det internationella samfundet, säger Champa Patel.

FAKTA

Sedan 2011 har över 1100 politiska fångar blivit frigivna i Burma genom 20 olika presidentamnestier eller benådningar. Men sedan 2014 har myndigheterna ökat sitt nedslag mot personer med avvikande åsikter. Amnesty International känner till minst 90 samvetsfångar som sitter fängslade, men tror att det verkliga antalet är mycket högre. Ytterligare flera hundra människorättsförsvarare och fredliga aktivister väntar på rättegång.

Samvetsfångarna handlar bland annat om dessa personer:

56 studenter eller deras anhängare

13 aktivister

6 personer i förvar efter påtryckningar av radikala buddhistiska grupper

6 personer som hånat militären på Facebook

5 journalister

2 “ensamma protesterande”

Under de två senaste åren är det ofta 10 repressiva lagar och föreskrifter som har använts för att fängsla samvetsfångar och politiska fångar. Så länge de här lagarna är i bruk, kommer de politiska gripandena att fortsätta.

I Burmas nya parlament finns det över 122 före detta politiska fångar. Nu finns en unik möjlighet att granska de här lagarna. Antalet möten som den rekonstruerade "Prisoners of Conscience Affairs Committee" har haft under 2015 är 0 - ett organ som skulle kunna erbjuda en strimma av hopp för dem som sitter fängslade men som i själva verket har åstadkommit väldigt lite. 

Foto: ©Soe Than WIN/AFP/Getty Images

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll