Gå direkt till innehåll
​CAR: FN:s fredsbevarande styrkor måste förstärkas

Pressmeddelande -

​CAR: FN:s fredsbevarande styrkor måste förstärkas

Civila i Centralafrikanska republiken löper fortfarande risk att utsättas för dödligt våld och instabilitet om inte allvarliga brister i FN:s fredsbevarande uppdrag, MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique) åtgärdas omedelbart, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som publiceras inför det stundande presidentvalet.

Rapporten "Mandated to protect, equipped to succeed? Strengthening peacekeeping in Central African Republic" analyserar hur brister när det gällde personal och utrustning gjorde att FN:s fredsbevarande styrka misslyckades med att förebygga och förhindra ett allvarligt våldsutbrott i Bangui i september 2015 då 75 personer dog, bland dem många civila.

Amnesty kräver en ordentlig genomgång av det som framstår som ett totalt misslyckande när det gäller att skydda de civila i Bangui, och en översyn överlag av MINUSCAS kapacitet att utöva sitt mandat - där sådant som träning, utrusning, koordinering och antalet uniformerade och civilt anställda gås igenom.

- Närvaron av MINUSCA i Centralafrikanska republiken har räddat många liv och förhindrat mycket blodsutgjutelse, men det extrema våld som bröt ut i Bangui i september 2015 visade på de svagheter som finns, och MINUSCA saknar fortfarande de resurser som behövs för att kunna skydda civila tillräckligt bra, sägerSteve Cockburn, biträdande chef för Amnesty International i Väst-och Centralafrika.

Den 31 januari 2016 annonserade den franska försvarsministern att majoriteten av landets 900 trupper som finns i Centralafrikanska repbuliken kommer att dras tillbaka till årsskiftet, något som bidrar till att en översyn av MINUSCA är bråttom.

Våldsutbrottet i september 

Trots närvaron av 2660 FN-poliser och FN-militär i Bangui, så kunde inte MINUSCA-styrkorna förhindra de våldsamheter som bröt ut den 26 september. Minst 75 personer, de flesta civila, dog under loppet av tre dagar. Hem blev förstörda, 42 000 människor blev fördrivna och enbart under den första dagen i ett distrikt blev minst ett dussintal kvinnor våldtagna.

Enligt vittnen som Amnesty intervjuat så ingrep inte MINUSCA i konfliktens huvudområden förrän under dag två, och de agerade inte heller för att ta ner vägspärrar som bemannades av beväpnade grupper förrän dag tre.

Även om den svaga staten i Centralafrikanska republiken återkommande angavs som en viktig faktor som hindrade försöken att skydda civila, så uttryckte flera intervjuade experter sin oro över MINUSCAs kapacitet att kunna besvara våld. De identifierade flera brister när det gällde träning och utrustning och en påstådd brist på trupper som var tillgängliga för de fredsbevarande styrkorna.

Möjlighet till förstärkning
Åtgärder som MINUSCA tagit efter våldstubrottet i september 2015, vilket inkluderar extra trupper till Bangui och en förändring i befälsstrukturer, har gjort att de kunnat reagera mer effektivt på flera våldsamma händelser under oktober 2015. Flera våldsutbrott mellan oktober 2015 och januari 2016 har undvikits sedan dess, bland annat under påvens besök och den första omgången i presidentvalet.

Trots detta finns det inte några garantier för att MINUSCA verkligen skulle kunna möta ett våldsutbrott i en större skala. FN:s säkerhetsråd ska överväga förlängningen av MINUSCAs mandat i april.

- Centralafrikanska republiken utgör en av världens mest utmanande fredsbevarande miljöer, och det är av största vikt att MINUSCA har resurser nog att genomföra sitt mandat; att skydda civlia, försäkra rättvisa och stötta den nya regeringen. Det internationella samfundet har gjort en stor investering för att försöka få ett slut på årtionden av osäkerhet i Centralafrikanska republiken, och nu är det dags för FNs säkerhetsråd att intensifiera sitt engagemang och samarbeta med en nyvald regering för att få landet att bli stabilt, en gång för alla.

Bakgrund
MINUSCA placerades ut i Centralafrikanska republiken i september 2014 och tog då över uppgifter från MISCA (Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous Conduite Africaine ) som leddes av den Afrikanska unionen (AU) med stöd av FN.

Mellan den 14 oktober och den 23 november 2015 genomförde Amnesty intervjuer med 85 personer i Bangui och Carnot. Bland dem fanns seniora militärer och civilanställda inom MINUSCA, regeringesföreträdare, diplomater, internationella och nationella icke-statliga organisationer (NGO:s), medlemmar i beväpnade grupper samt vittnen till, och offer för, brott mot internationell rätt och brott mot de mänskliga rättigheterna.

De senaste månaderna har internationella styrkor i Centralafrikanska republiken, inklusive FN:s fredsbevarande styrkor, blivit föremål för flera anklagelser om sexuella övergrepp. FN:s svar på detta kritiserades av en expertpanel i december 2015 och de har sedan dess lovat ett antal åtgärder för att undersöka de här uppgifterna. I augusti 2015 avgick chefen för MINUSCA:s fredsbevarande uppdrag i Centralafrikanska republiken efter det att Amnesty International avslöjat att dels att en 12-årig flicka våldtagits, dels att en 16-årig pojke och hans pappa dödats helt godtyckligt av MINUSCA-styrkor.

Läs det engelska pressmeddelandet här:

Ämnen

Taggar


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterat material

Relaterade nyheter