Gå direkt till innehåll
Protester i Chile under hösten 2019 ©Daniel Espinoza
Protester i Chile under hösten 2019 ©Daniel Espinoza

Pressmeddelande -

Chile - den nationella polisen måste utredas för människorättsövergrepp

Åklagarmyndigheten i Chile måste se till att personer med chefsansvar inom Chiles nationella polisstyrka utreds när det gäller deras ansvar för de människorättsövergrepp som begicks under förra årets demonstrationer. Den uppmaningen kommer Amnesty International med i en ny rapport som släpps i samband med ettårsdagen av protesterna.

I rapporten All Eyes on Chile: Police violence and command responsibility during the social protests, analyserar Amnesty hur polisen agerade mellan den 18 oktober och 30 november 2019 och kommer fram till att demonstranterna utsattes för allvarliga människorättskränkningar. Det handlar om utbredda övergrepp som kunde äga rum eftersom de som hade befälet inte vidtog tillräckliga åtgärder för att förhindra dem.

Även om rapporten är begränsad till vissa datum har fall av överdrivet polisvåld fortsatt fram till mitten av mars 2020, när demonstrationerna tillfälligt upphörde på grund av covid-19 pandemin. Polisvåld har också dokumenterats helt nyligen — som i fallet med den 16-åring som föll från en bro efter att ha blivit knuffad av en polis. Den polisen ska nu åtalas för mordförsök.

—De som hade befälet över den nationella polisstyrkan tillät att tortyrliknande handlingar och annan illabehandling kunde ske mot demonstranter eftersom de bedömde det som ett nödvändigt ont för att till varje pris kunna skingra folksamlingarna, säger Erika Guevara-Rosas, Amnesty Internationals chef för Amerikaregionen.

Den kedja av underlåtenhet som Amnesty identifierat, tillsammans med de institutionella vägar som de som hade befälet över polisstyrkan kunde ha använt sig av för att få ett slut på övergreppen, visar att det här inte handlar om enskilda händelser som poliser tagit på egna initiativ. Tvärtom har dessa våldshandlingar troligen begåtts eftersom det funnits en policy vars uttalade syfte varit att avskräcka från protester.

—Det överdrivna våldsanvändandet och straffriheten för människorättskränkningar utförda av nationell polis gäller inte bara händelserna under oktober 2019, utan de utgör en del av ett konstant och historiskt mönster som visar på behovet av en strukturell reform av den chilenska nationella polisen, där effektiva och oberoende mekanismer måste finnas för övervakning och ansvarsutkrävande, säger Maja Åberg, policyrådgivare på Amnesty Sverige och sakkunnig inom polis- och säkerhetsfrågor.

Under den period som Amnesty granskat blev så gott som inga disciplinära åtgärder utdelade trots att över 4 000 ärenden lämnats in till åklagarmyndigheten. Av de 170 sanktioner som polisen meddelade om i juli 2020 handlade bara 16 fall om att personerna togs ur tjänst.

—Allt politiskt, administrativt och även kriminellt ansvar, upp till den allra högsta nivån, måste utkrävas. Det handlar om alla som genom sin position visste eller borde ha insett vidden av människorättskränkningarna och som inte stoppade dem, trots att de hade kapacitet och skyldighet att göra det, säger Erika Guevara-Rosas.

Rapporten bygger bland annat på en detaljerad kartläggning av vad 12 personer utsattes för, samt analyser av över 200 videofilmer.

FAKTA
-Över 12 500 personer fick akutvård under perioden som Amnesty undersökt, detta enligt Hälso-/sjukvårdsministeriet (Ministry of Health).

- Under den granskade perioden var det 347 personer som drabbades av skador mot ögonen, enligt det nationella människorättsinstitutet (INDH).

- Riksåklagaren ( Attorney General’s Office) har dokumenterat 5 558 personer som sagt sig ha blivit utsatta för “institutionellt våld” under perioden som granskas i rapporten. 1 938 anmälningar handlar om skador från skjutvapen, och 834 anmälningar gällde skador som barn eller ungdomar fått.

Hela det engelska pressmeddelandet samt rapporten finns att läsa på https://www.amnesty.org/en/latest/news/
Bifogat finns en sammanfattning av rapporten på engelska samt ett faktablad över antalet skadade och anmälda fall.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll