Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Colombia

Colombias president Álvaro Uribe måste stödja det viktiga och legitima arbete som utförs av människorättsaktivister i landet. Gör han inte det riskerar han att uppmuntra dem som vill angripa aktivisterna, säger Amnesty.

Amnestys krav kommer i samband med de planerade demonstrationerna i Bogotá och andra städer i Colombia den 6 mars. Demonstrationerna anordnas av en koalition av flera människorättsgrupper och är en protest mot de människorättskränkningar som begåtts av colombianska säkerhetsstyrkor.

I samband med de demonstrationer som hölls den 6 mars förra året blev ett antal människorättsaktivister och fackföreningsmedlemmar hotade eller mördade. Flera människorättsgrupper i Colombia fick även hot via e-mail, dessa hot ska ha kommit från olika paramilitära grupper som är verksamma i landet.

- De hot och mord som på ett så tragiskt sätt präglade förra årets demonstrationer får inte upprepas. De colombianska myndigheter måste säkerställa sina medborgares rätt att delta i fredliga demonstrationer, säger Marcello Pollack, biträdande chef för Amnestys Amerikavdelning.

Amnesty uppmanar myndigheterna i Colombia att säkerställa tryggheten för dem som anordnar och deltar i protesterna den 6 mars. Amnesty uppmanar även myndigheterna att på ett opartiskt och effektivt sätt utreda hoten och de mord som i begicks i samband med förra årets demonstrationer. Myndigheterna måste även utreda alla människorättsbrott som begåtts mot fackföreningsmedlemmar och människorättsaktivister och ställa de ansvariga inför rätta.

Årets demonstrationer är främst riktadade mot de utomrättsliga avrättningar som säkerhetsstyrkorna gjort sig skyldiga till. De senaste åren har colombianska människorättsgrupper försökt höja medvetenheten kring dessa brott både inom Colombia och internationellt samt krävt att myndigheterna ingriper. Som en följd av att dessa människorättsgrupper avslöjat utomrättsliga avrättningar och den straffrihet som råder för dessa brott har de mottagit dödshot. De har även blivit offentligt fördömda av regeringstjänstemän, som hävdar att aktivisternas arbete är ämnat att diskreditera säkerhetsstyrkorna för gerillagruppers räkning.

De senaste 40 åren har säkerhetsstyrkor och paramilitära grupper varit inbegripna i strider med väpnade gerillagrupper verksamma inom Colombia. De huvudsakliga offren för konflikten har varit civila då båda parter har uppvisat en stark brist på respekt för de mänskliga rättigheterna och internationell rätt.


Jasin Abdulssmed, Amnesty Press och Media (praktikant)

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.