Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

COLOMBIA: Straffriheten stärks efter kongressbeslut

Rätten till sanning, rättvisa och skadestånd till oräkneliga offer för människorättskränkningar under den långvariga väpnade konflikten i
Colombia har allvarligt försvagats efter ett beslut i kongressen. I
praktiken kommer 19 000 paramilitärer, som förmodas ha demobiliserats, nu
få amnesti trots att de gjort sig skyldiga till bland annat mord,
påtvingade försvinnanden och tortyr. Den colombianska staten underlåter
därmed att uppfylla sina åtaganden enligt internationell rätt, anser
Amnesty.

Rätten till sanning, rättvisa och skadestånd till oräkneliga offer för
människorättskränkningar under den långvariga väpnade konflikten i
Colombia har allvarligt försvagats efter ett beslut i kongressen. I
praktiken kommer 19 000 paramilitärer, som förmodas ha demobiliserats, nu
få amnesti trots att de gjort sig skyldiga till bland annat mord,
påtvingade försvinnanden och tortyr. Den colombianska staten underlåter
därmed att uppfylla sina åtaganden enligt internationell rätt, anser
Amnesty.

Den 18 juni beslöt kongressen i Colombia att utvidga en lag som antogs
2004 där riksåklagaren gavs möjlighet att ställa in eller avbryta
förundersökningar om till exempel den misstänkte gav information som kunde
förhindra framtida brott. Medlemmar i gerillarörelserna i Colombia, där
många anklagas för människorättskränkningar, omfattas sedan tidigare av en
amnesti.
När Colombias regering 2003 inledde ett program för demobilisering av
paramilitären gavs vanliga medlemmar amnesti. Regeringen ansåg att
medlemskap i en paramilitär grupp kunde betraktas som delaktighet i ett
uppror, ett politiskt brott som enligt författningen kan omfattas av
benådningar och amnesti.

I juli 2007 förklarade dock Colombias högsta domstol att amnesti för
paramilitären inte var i enlighet med författningen. Paramilitären ansågs
inte ha agerat mot staten utan tvärtom ha samarbetat med staten. Därmed
föll de lagliga argumenten för amnesti. För de 19 000 medlemmar i
paramilitären innebar utslaget i högsta domstolen att de hamnade i ett
juridiskt vacuum.

I den nya lagen undantas brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
från amnestin. Amnesty pekar dock på att inte ens rudimentära
undersökningar har gjorts av de som nu omfattas av den nya lagen.
Tusentals personer som har begått övergrepp kommer nu undkomma rättvisan,
befarar Amnesty.
Därmed underlåter den colombianska staten att uppfylla sina åtaganden
enligt internationell rätt och de avtal och fördrag som Colombia har
ingått, däribland Internationella brottmålsdomstolens Romstadga och
interamerikanska konventionen om påtvingande försvinnanden.

Läs mer om beslutet i kongressen
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR23/017/2009/en

Colombia i Amnestys senaste årsrapport
http://report2009.amnesty.org/en/regions/americas/colombia

Ulf B Andersson

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.