Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Colombia: Upprepa inte den förra regeringens misstag!

Colombias nya regering måste garantera rättsväsendets oberoende, så
att de som begått brott mot de mänskliga rättigheterna under landets
långvariga väpnade konflikt kan ställas till svars, säger Amnesty
inför lördagens presidentinstallation.


Den 7 augusti installeras Juan Manuel Santos in som president i
Colombia efter en jordskredsseger i den andra valomgången den 20 juni.

- För att de som kränker mänskliga rättigheter ska kunna ställas till
svars måste man omedelbart stoppa morden på och hoten mot vittnen,
advokater, domare, människorättsförsvarare och åklagare i
människorättsfall. Den nya regeringen har möjligheten att ta avstånd
från den fientlighet gentemot människorättsförsvarare som den avgående
administrationen har visat, säger Marcelo Pollack, Colombiautredare på
Amnesty International.

En FN-rapport som publicerades tidigare i år visade att minst 300
personer under de senaste 15 åren har mördats medan de var inblandade
i rättsliga utredningar. Amnesty har dokumenterat morden på minst åtta
människorättsförsvarare och 39 fackligt aktiva under 2009, de flesta
utförda av paramilitära styrkor.

Amnesty uppmanar också regeringen att motstå frestelsen att försvaga
de civila domstolarnas möjligheter att utreda brott mot de mänskliga
rättigheterna där polis och militär misstänks vara inblandade, något
som den avgående administrationen föreslog för några månader sedan.

Colombianska säkerhetsstyrkor har under de senaste åren anklagats för
tusentals utomrättsliga avrättningar av civila. Få av dem har ställts
inför rätta. Även gerillagrupper som attackerar civila måste fördömas,
anser Amnesty.

Situationen för urfolk, afrocolombianer och bönder är akut. Under 2009
dokumenterade Amnesty minst 114 mord på colombianska urinvånare.
Förövarna var gerillamedlemmar, militär och paramilitär. Särskilt
oroande är morden på ledare för grupper vars mark stulits av
paramilitären. Den senaste tiden har sådana mord blivit allt
vanligare.

Den avgående presidenten Álvaro Uribes regering fläckades av sina
försök att svärta ner människorättskämpar genom att falskeligen koppla
samman deras arbete med stöd till gerillagrupper. Därmed äventyrade
regeringen deras säkerhet och försvagade deras möjligheter att
försvara mänskliga rättigheter.

- Den nya regeringen måste göra klart och tydligt att försvaret för de
mänskliga rättigheterna inte är ett hot mot statens säkerhet. Ett
omedelbart offentligt uttalande som hävdar legitimiteten i
människorättskämpars arbete skulle bidra till att dämpa oron för att
aktivister kommer att fortsätta bli trakasserade, säger Marcelo
Pollack.

Amnesty kräver också:

* att den nya regeringen snabbt tillkännager en plan, med
målsättningar, måttstockar och ett tidsschema, för att till fullo
implementera såväl rekommendationerna från FN:s
människorättskommissarie som FN:s konventioner, samt de
rekommendationer som utfärdats inom det interamerikanska systemet för
mänskliga rättigheter.

* att den nya regeringen garanterar förnyelsen av mandatet för FN:s
människorättskommissarie i Colombia, som löper ut i slutet av oktober.

* att gerillagrupper och säkerhetsstyrkor respekterar
civilbefolkningens rätt att inte bli indragen i väpnade konflikter.
Alla parter i konflikten har gjort sig skyldiga till missdåd som mord,
kidnappningar, påtvingade försvinnanden och att ha tvingat människor
på flykt.

Marie Wenger

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.