Gå direkt till innehåll
Illustration av överfullt fängelse. @Antonio Colafemmina /Amnesty International
Illustration av överfullt fängelse. @Antonio Colafemmina /Amnesty International

Pressmeddelande -

Covid-19 - Fängslade har glömts bort under pandemin

Personer som sitter i fängelser runt om i världen har glömts bort under covid-19-pandemin. Det visar en ny rapport från Amnesty International. Fängelser har haft svårt att stoppa smittspridningen och har använt olika kontrollåtgärder som i sig lett till människorättskränkningar. Amnesty uppmanar regeringar att säkerställa att de miljoner människor som sitter i överfulla fängelser inkluderas i ländernas nationella vaccinationsplaner.

Uppskattningsvis sitter över 11 miljoner människor fängslade runtom i världen. Med rapporten Forgotten Behind Bars: COVID-19 and Prisons visar Amnesty att fängelser i många länder riskerar att bli smitthärdar för covid-19. Många intagna har inte tillgång till tvål, grundläggande sanitet eller personlig skyddsutrustning, samtidigt som det här svårt att hålla fysisk distans i fängelse och tillgången till hälso- och sjukvård är begränsad.

— När covid-19 sprids i fängelser runt om i världen har åtgärder för att hindra smittspridning lett till människorättskränkningar. Det rör sig bland annat om att intagna i orimligt hög grad isolerats för att underlätta social distansering och otillräckliga åtgärder för att minska den skadliga effekten av isoleringen, säger Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor vid Amnesty Sverige.

Den fulla omfattningen av antalet sjuka och döda i covid-19 i fängelser är inte känd, eftersom regeringar inte har publicerat pålitlig och uppdaterad information. Tillgänglig data visar dock på ett oroande mönster av pågående covid-19-smitta i fängelser över hela världen. Och när planerna och strategierna för länders vaccinering tar form är många regeringar tysta om hur de planerar att vaccinera fångar, trots att dessa ju är extra utsatta för risk.

Farligt överbelagda fängelser

Överbeläggning är allmänt känt som ett av de allvarligaste problemen för fängelser i dag. Runt 102 länder har rapporterat att deras fängelser har en beläggning på över 110 procent. Av de intagna i dessa har en betydande del åtalats eller dömts för icke-våldsbrott.

Även om åtgärder har gjorts för att frige vissa fångar under pandemin visar Amnestys rapport att frigivandena inte skett tillräckligt snabbt för att kunna hantera den stora risk som covid-19 utgör i överbelagda fängelser.

— Många länder med farligt överbelagda fängelser, som Bulgarien, Egypten, Demokratiska republiken Kongo och Nepal, har misslyckats med att hantera covid-19-smittan i sina fängelser. I andra länder, som Iran och Turkiet, blev hundratals godtyckligt fängslade personer, inklusive människorättsförsvarare, explicit undantagna från de frigivningar länderna gjorde för att kunna hantera covid-19, säger Netsanet Belay, chef för Amnesty Internataionals avdelning för research och påverkan.

En hälsokris blottläggs
Covid-19 har också blottlagt åratal av brist på investeringar i och försummelse av hälsovården i fängelserna. Myndigheter har inte kunnat eller velat ta itu med det ökade behovet av förebyggande hälsoåtgärder och medicinsk vård för fångar. Under pandemins inledande fas gjorde bristen på coronatester att många länder inte kunde testa fångar för covid-19. Samtidigt har en del fångar i Iran och Turkiet godtyckligt nekats vård.

Länder som Kambodja, Frankrike, Pakistan, Sri Lanka, Togo och USA har inte heller infört lämpliga förebyggande och skyddande åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 i sina fängelser.

— Oavsett vilka vi är eller var i världen vi befinner oss så förtjänar människor tillgång till munskydd, tillräckligt med tvål, desinficering och rent rinnande vatten. Det blir särskilt viktigt i fängelser där människors rörelsefrihet är så begränsad och möjlighet till social distansering är så svår. Därför måste särskild personlig skyddsutrustning tillhandahållas gratis där, samtidigt som stater måste öka tillgången till testning för covid-19 och behandlingar. Stater har ett tungt människorättsansvar för att förhindra och hantera potentiella utbrott bland fångar, säger Johanna Westeson.

Missbruk av åtgärder
I många länder har fängelsemyndigheter vidtagit farliga åtgärder för att begränsa smittan som lett till människorättskränkningar. Ett exempel på detta är överdriven och skadlig användning av isolering för att hantera covid-19-krisen. I en del länder, som Argentina och Storbritannien, sattes fångar i vecko- eller månadslång isolering som kunde uppgå till 23 timmar per dag.

I många fängelser har möjligheten till familjebesök för intagna begränsats, vilket ökat riskerna för deras mentala och fysiska välbefinnande. I vissa fall ledde dessa åtgärder till omfattande protester och oroligheter i fängelserna, och myndigheters respons på oroligheterna har ofta varit onödigt hård.

Prioritering av vaccination av frihetsberövade personer

Minst 71 länder har nu infört en vaccinationspolicy där de identifierar en eller flera kliniska riskgrupper. Några av de här länderna inkluderar intagna och personal på fängelser bland prioriterade grupper för vaccinering, men Amnestys rapport visar att många andra länder, där också höginkomstländer ingår, antingen inte uttalat eller inte klargjort sina planer för den här riskgruppen.

— Fängelser är några av de mest utsatta miljöerna för utbrott av covid-19. Därför kan staterna inte försumma fångars rätt till hälsa. Bristen på tydliga vaccinationsplaner där fångar inkluderas och behandling av intagna är ett akut globalt bekymmer. Om frihetsberövade personer inte inkluderas och prioriteras i nationella vaccinationsplaner kan det leda till katastrofala konsekvenser för fångar, deras familjer och den offentliga hälsovården, säger Netsanet Belay.

Amnesty uppmanar stater att inte diskriminera människor som frihetsberövats när de utformar och uppdaterar sina vaccinationsplaner. Tvärtom uppmanas stater att göra allt för att prioritera fångar i sina nationella vaccinationsplaner, med tanke på att förhållandena i fängelserna försvårar fysisk distansering. Amnesty uppmanar även stater att se till att de fångar med särskilt hög risk för covid-19 (som äldre fångar och fångar med kroniska sjukdomar) prioriteras för vaccinering på samma sätt som liknande grupper prioriteras ute i samhället.

Rapporten finns bifogad som PDF.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa här:
https://www.amnesty.org/en/lat...

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll