Gå direkt till innehåll
​Danmark - samtyckeslag klubbad!

Pressmeddelande -

​Danmark - samtyckeslag klubbad!

Danmark blir det tionde landet i Europa att anta en våldtäktslag baserad på bristande samtycke, istället för hot och våld. Det står klart sedan den danske justitieministern Nick Hækkerup den 1 sepember berättade att överenskommelsen mellan flera partier om att införa en samtyckeslag nu är på plats. Än finns inget färdigt lagförslag men det kommer före jul, lovade Hækkerup.

— Var och en har rätt till integritet och sexuellt självbestämmande och det handlar om så mycket mer än att inte tvingas till sex genom våld, hot eller utnyttjande. Danmarks nuvarande lag, liksom Sveriges tidigare, vilar på föreställningen om att en person är tillgänglig för sex fram tills hen säger nej eller gör motstånd. Det bottnar i ett förlegat synsätt som äntligen överges, konstaterar Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa i Amnesty Sverige.

—Det var verkligen en känslomässig upplevelse att få vara med om detta historiska ögonblick, säger Helle Jacobsen, jämställdhetsrådgivare på Amnesty Danmark, som ingått i den koalition av kvinnoorganisationer, Black Lives Matter, aktivister och våldtäktsöverlevare som kämpat för en dansk samtyckeslag i åratal.

Tillsammans har de hållit otaliga demonstrationer, hållit möten med regeringsföreträdare och andra partier, överlämnat namnlistor och hållit seminarier både i och utanför folketinget (danska riksdagen).

—Jag tror inte att vi hade lyckats om det inte vore för de otroligt modiga kvinnor som trätt fram och berättat om sina egna erfarenheter av våldtäkt. Det har haft sitt pris för dem och de har mötts av ett starkt stöd men också av hat och hot, säger Helle Jacobsen.

Frågan om samtyckeslag är inte ny i Danmark. Under senare år har den rödgröna alliansen, som är stödpartier till regeringen, lagt fram tre olika förslag om att införa en samtyckeslag som dock röstats ner i folketinget. Motståndet har även varit starkt från andra håll i samhället.

—Vi har ägnat mycket tid åt att slå hål på våldtäktsmyter och föreställningen om att Danmark är världens mest jämställda land, säger Helle Jacobsen, som betonar att samtyckeslagen är ett första men i sig otillräckligt steg för att bekämpa det sexuella våldet i samhället.

Överenskommelsen mellan regeringen och de andra partierna består av ett dokument på ett par sidor som definierar samtycke. Precis som i Sverige var lagrådet i Danmark kritiskt men regeringen har ändå beslutat att gå vidare. Ett konkret lagförslag ska gå ut på remiss inom en månad, och därefter ska förslaget upp till debatt och omröstning i folketinget.

Måndagens besked från danska regeringen välkomnas av Amnesty International som i en rapport från 2019 identifierade nuvarande lagstiftning som ett av flera hinder för våldtäktsöverlevares möjlighet att få rättvisa.

—Den nya lagstiftningen måste spegla det enkla faktumet att sex utan samtycke är våldtäkt och göra klart att inget fysiskt våld krävs för att brottet ska betraktas som våldtäkt, säger Anna Blús, Amnestys utredare om kvinnors rättigheter i Europa.

Inte heller i långvariga relationer och äktenskap kan samtycke tas för givet.

—Just samtycke i äktenskap och parrelationer är en fråga som det fortfarande råder tvetydigheter kring i överenskommelsen, säger Helle Jacobsen. —Det finns de som menar att passivitet kan vara uttryck för samtycke i långvariga relationer. Men lagen får inte innehålla undantag för vissa typer av relationer. Då når vi inte den förändring vi vill se och en sådan våldtäktslag lever inte heller upp till internationella människorättsnormer.

—Om tio år kommer vi att till fullo förstå vikten av en samtyckeslag. Då hoppas jag att även sexualundervisningen förbättrats och att polis, åklagare, advokater och domare utbildats. Flera andra steg måste till för att rätten till sin egen kropp ska bli verklighet för alla i Danmark, säger Helle Jacobsen.

Länk till Amnestys internationella pressmeddelande om samtyckeslagen:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/denmark-cross-party-agreement-to-amend-rape-law-puts-historic-victory-within-reach/

FAKTA:
De länder i Europa som har antagit någon form av samtyckeslag är Belgien, Cypern, Grekland, Irland, Island, Luxemburg, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

I mars 2020 presenterade den spanska regeringen ett förslag om samtyckeslag, men p g a coronapandemin har lagförslaget inte diskuterats av parlamentet ännu: https://www.amnesty.se/aktuellt/spanien-blir-tionde-landet-i-europa-med-samtyckeslag/

OBS! I en tidigare utskickad version av pressmeddelandet stod det felaktigt att det var den 31 augusti som den danska justitieministern tillkännagav överenskommelsen.

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll