Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Det krävs mer än reducerade fängelsestraff för samvetsfångarna i Burma

På måndagen meddelade Burmas regering att alla nuvarande fångar fått fängelsestraffen reducerade med ett år samt att alla dödsstraff omvandlats till livstids fängelse. 

- Även om straffreduktionerna är välkomna nyheter för politiska fångar, så är de likväl häpnadsväckande otillräckliga, säger Benjamin Zawacki, Burmaexpert på Amnesty, som menar att åtgärderna utelämnar en av de viktigaste frågorna:
- En omfattande frigivning av landets alla samvetsfångar. 

Amnesty uppmanar även Burma att ta steget fullt ut och sälla sig till den globala trenden att avskaffa dödsstraffet helt. Ingen avrättning har, enligt kända uppgifter, utförts i landet sedan 1988, men straffet finns alltjämt kvar i lagböckerna och utdöms fortfarande. 

- Nästa steg borde vara att få till stånd alla de juridiska förändringar som krävs för att avskaffa dödsstraffet i Burma, säger Benjamin Zawacki. 

Över 2 200 politiska fångar sitter fängslade i Burma - ett stort antal av dem har utsatts för tortyr och annan grym, omänskig eller förnedrande behandling. Fängelserna är undermåliga, erbjuder inte tillräcklig läkarvård och är ofta belägna långt ifrån fångarnas familjer. 

Det internationella samfundet har gång efter annan uppmanat Burmas myndigheter att frige de politiska fångarna, inte minst i samband med upptakten till landets första val på 20 år, i november 2010. Responsen, inför FN:s människorättsråd i januari 2011, var emellertid nedslående: regeringsrepresentanter för Burma förnekade att det överhuvudtaget existerade politiska fångar i landet. 

- Burmas regering har i årtionden frihetsberövat personer för att tysta fredliga former av oliktänkande - samtidigt som de reducerat fängelsestraff och, i vissa perioder, gett amnesti till några få för att på så vis blidka den internationella kritiken mot landets hantering av människorättsfrågor, säger Benjamin Zawacki. 

I förra veckan gjorde Vijay Nambiar, som är närmaste rådgivare till FN:s generalsekreterare, sitt första besök i Burma efter landets val. Han betonade då vikten av att alla politiska fångar måste friges. 

Burma måste nu ta konkreta steg för att garantera de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna:
- Myndigheterna bör avskaffa eller ändra lagar och praxis som godtyckligt inskränker rättigheter - exempelvis lagen om elektroniska överföringar som förhindrar regeringskritisk rapportering - samt säkerställa att lagstiftningen inte bakbinds av politisk inblandning eller andra former av maktmissbruk, säger Benjamin Zawacki.

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916