Gå direkt till innehåll
 Dödsstraffet i världen 2021: Statligt sanktionerat dödande på uppgång, med allt fler avrättningar i Iran och Saudiarabien

Pressmeddelande -

Dödsstraffet i världen 2021: Statligt sanktionerat dödande på uppgång, med allt fler avrättningar i Iran och Saudiarabien

  • Högst antal dokumenterade avrättningar i Iran sedan 2017
  • Saudiarabien fördubblade antalet avrättningar jämfört med föregående år
  • Antalet dödsdomar ökade pga att pandemirestriktioner lättade
  • Nästan 90 människor har dömts till döden under Myanmars krigslagar
  • Antalet avrättningar globalt under 2021 är det näst lägsta, efter 2020, som Amnesty dokumenterat sedan 2010

Under 2021 såg vi en oroväckande ökning av avrättningar och dödsdomar, när några av världens flitigaste avrättare återgick till “business as usual”, och domstolar släpptes fria från pandemirestriktioner. Det säger Amnesty International idag i sin årliga genomgång av dödsstraffet.

Åtminstone 579 avrättningar ägde rum i 18 länder förra året – en 20 procentig ökning jämfört med 2020. Iran stod för den största delen av denna ökning, där 314 människor avrättades (en ökning från 246 under 2020), vilket är det högsta antalet avrättningar i landet sedan 2017. Detta berodde dels på en markant ökning i drogrelaterade avrättningar – vilket är en flagrant kränkning av folkrätten, som förbjuder användandet av dödsstraff för alla brott som inte involverar mord. I Saudiarabien mer än fördubblades antalet avrättningar jämfört med föregående år. Denna dystra trend har fortsatt under 2022, i mars avrättades 81 människor avrättades under en enda dag.

— Efter färre avrättningar under 2020 trappade Iran och Saudiarabien återigen upp användandet av dödsstraffet under förra året, och kränkte skamlöst de förbud som finns i folkrätten. Deras aptit för avrättningar har inte heller visat några tecken på att avta under de första månaderna av 2022, säger Agnès Callamard, Amnesty Internationals generalsekreterare.

Domstolsarbete som försenats på grund av pandemirestriktioner tog fart igen i takt med att samhällen i många delar av världen öppnade upp. Under 2021 delade domare runtom i världen ut åtminstone 2052 dödsdomar i 56 länder – en ökning på nästan 40 procent jämfört med 2020 – med stora uppgångar i bland annat Bangladesh (minst 181 dödsdomar, jämfört med 113 året innan), Indien (144, från 77), och Pakistan (minst 129, från minst 49).

— Istället för att bygga vidare på de möjligheter som uppehållen under 2020 erbjöd visade en liten grupp länder en besvärande entusiasm för att välja dödsstraffet framför andra effektiva lösningar på brottslighet, och uppvisade en känslokallt förakt för rätten till liv, mitt i akuta och pågående globala människorättskriser, säger Agnès Callamard.

Trots dessa bakslag var det totala antalet avrättningar under 2021 det näst lägsta, efter 2020, som Amnesty International dokumenterat sedan åtminstone 2010.

Det totala antalet dödsdomar och avrättningar innefattar inte de tusentals människor som Amnesty tror har dömts och avrättats i Kina, eller det stora antalet avrättningar som tros ha ägt rum i Nordkorea och Vietnam. De här ländernas förfaranden utan insyn och begränsade tillgång på information gör det omöjligt att korrekt bevaka avrättningar. För flera andra länder bör det rapporterade antalet avrättade ses som ett minimum.

— Kina, Nordkorea och Vietnam fortsatte att dölja sin användning av dödsstraffet bakom en väv av sekretess. Men det lilla vi kunde se är, liksom tidigare, anledning till stor oro, säger Agnès Callamard.

Iran har obligatoriskt dödsstraff för innehav av vissa sorter och mängder narkotika. Under 2021 mer än femdubblades antalet avrättningar för drogrelaterade brott, till 132 jämfört med 23 under föregående år. Antalet kvinnor som man vet avrättats steg också från nio till 14, och Irans myndigheter fortsatte också med sina avskyvärda angrepp på barns rättigheter när de avrättade tre personer som var under 18 år när brotten begicks, vilket strider mot folkrätten.

Samtidigt som vi såg fler avrättningar i Saudiarabien (65 under 2021, jämfört med 27 under 2020), skedde också betydande ökningar i Somalia (minst 21, från minst 11), Sydsudan (minst 9, från minst 2), och Jemen (minst 14, från minst 5). Belarus (minst 1), Japan (3) och Förenade arabemiraten (minst 1)

Kraftiga ökningar i antalet dödsdomar jämfört med 2020 noterades i Kongo-Kinshasa (minst 81, från minst 20), Egypten (minst 356, från minst 264), Irak (minst 91, från minst 27), Myanmar (minst 86, från minst 1), Vietnam (minst 119, från minst 54), och Jemen (minst 298, från minst 269).

Ett verktyg för statligt förtryck

Under 2021 använde flera länder använde dödsstraffet som ett verktyg för statligt förtryck av minoriteter och demonstranter, och regeringar uppvisade ett totalt förakt för de skyddsmekanismer och begränsningar av dödsstraffet som etablerats inom folkrätten.

I Myanmar skedde en alarmerande ökning av utdelade dödsstraff under rådande krigslagar. Militären har överfört makten att åtala civila till militärtribunaler, som hållit summariska processer utan möjlighet att överklaga. Närmare 90 människor har godtyckligt dömts till döden, flera av dem i sin egen frånvaro, i vad som anses vara en riktad kampanj mot demonstranter och journalister.

Egyptiska myndigheter fortsatte att använda tortyr och massavrättningar, ofta efter orättvisa rättegångar i specialdomstolar. I Iran dömdes oproportionerligt många människor från etniska minoriteter till döden för vaga åtal som “fientlighet mot Gud”. Minst 19 procent av de människor som vi vet avrättades (61) tillhörde den baluchiska minoriteten, som utgör endast omkring 5 procent av Irans befolkning.

Bland dem som fallit offer för Saudiarabiens bristfälliga rättssystem finns Mustafa al-Darwish, en ung saudiarabisk man från shia-minoriteten som anklagades för att ha deltagit i våldsamma protester mot regeringen. Han avrättades den 15 juni efter en mycket orättvis rättegång baserad på ett “erkännande” som givits under tortyr.

Positiva signaler mot ett globalt avskaffande

Trots denna oroväckande utveckling fortsatte en positiv global trend mot avskaffande av dödsstraffet. För andra året i rad var antalet länder som vi vet utfört avrättningar det lägsta sedan Amnesty började dokumentera detta.

I juli 2021 antog parlamentet i Sierra Leone enhälligt en lag som avskaffar dödsstraffet för alla brott, men den har inte ännu trätt i kraft. I december 2021 antog Kazakstan lagstiftning som avskaffar dödsstraffet, vilken trädde i kraft i januari 2022. Regeringen i Papua Nya Guinea inledde en nationell konsultationsprocess som resulterade i att man i januari 2022 antog en lag för att avskaffa dödsstraffet, men den har inte ännu trätt i kraft. I slutet av 2021 meddelade Malaysias regering att man skulle lägga fram reformer om dödsstraffet under det tredje kvartalet 2022. Och i Centralafrikanska republiken och Ghana inledde lagstiftare processer, som fortfarande pågår, för att avskaffa dödsstraffet.

Virginia blev den 23:e delstaten i USA, och den första södra delstaten, att avskaffa dödsstraffet. För tredje året i rad valde även Ohio att senarelägga eller pausa alla planerade avrättningar. Den nya amerikanska regeringen införde även ett tillfälligt moratorium för federala avrättningar i juli. 2021 var året med lägst antal avrättningar i USA sedan 1988.

Gambia, Kazakstan, Malaysia, Ryssland och Tajikistan fortsatte att efterleva officiella moratorier på avrättningar.

— De få länder som håller fast vid dödsstraffet har ögonen på sig: en värld utan statligt sanktionerat dödande är inte bara möjlig att föreställa sig, den är inom räckhåll och vi kommer att fortsätta att kämpa för att nå dit. Vi kommer att fortsätta att avslöja den inneboende godtyckligheten, diskrimineringen och grymheten i detta straff tills ingen finns kvar i dess skugga. Det är hög tid att detta grymmaste, mest inhumana och förnedrande straff förpassas till historieböckerna, säger Agnès Callamard.


Rapporten samt statistik finns bifogat som PDF 

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll