Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dödsstraffet i världen 2022: högsta antalet avrättningar på fem år

- Högsta antalet avrättningar i världen sedan 2017
- 81 människor avrättades under en enda dag i Saudiarabien
- 20 länder har utfört avrättningar
- Sex länd
er avskaffade helt eller delvis dödsstraffet

I dag släpper Amnesty International sin årliga genomgång av dödsstraffet i världen. De dokumenterade avrättningarna ökade under 2022 till den högsta nivån på fem år.

Under 2022 har totalt 883 människor i 20 länder bekräftats avrättade. Det är en ökning med 53 procent från de 579 människor som avrättades under 2021. I statistiken saknas dock uppskattningsvis tusentals avrättningar i Kina, eftersom landet hemligstämplar den informationen. Ökningen av dokumenterade avrättningar beror till stor del på länder i Mellanöstern och Nordafrika som tillsammans genomförde 825 avrättningar under 2022, jämfört med 520 under 2021.

– Länder i Mellanöstern och Nordafrika bröt mot internationell rätt när de med känslokall likgiltighet för människoliv trappade upp avrättningarna under 2022. Antalet individer som berövades sina liv ökade dramatiskt över hela regionen: Saudiarabien avrättade ofattbara 81 människor under en enda dag. Iran avrättade nyligen människor enbart för att de använt sin rätt att protestera, i ett desperat försök att stoppa det folkliga upproret, säger Agnès Callamard, generalsekreterare för Amnesty International.

Iran är det land som avrättar flest människor efter Kina, förra året minst 576 personer. Det är 83 procent fler än de dokumenterade 314 avrättningarna 2021. I strid med folkrätten avrättade Iran också minst fem personer som var minderåriga vid tiden för brottet. Det är även Iran som ansvarar för 12 av de 13 kvinnor som avrättades förra året.

– I lördags nåddes vi av den fruktansvärda nyheten att den svenske medborgaren Habib Chaab, som dömdes till döden efter en orättvis rättegång, blivit avrättad av Iran. Det är mycket oroande för Sverige att Iran inte drar sig för att avrätta andra länders medborgare, med tanke på den andra svenska medborgaren som är dömd till döden i Iran, Ahmadreza Djalali. Sverige måste omedelbart intensifiera sina ansträngningar för Ahmadreza Djalali. Den våg av avrättningar vi nu ser i Iran är grotesk, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty International Sverige.

Det är anmärkningsvärt att 90 procent av de avrättningar som det finns kännedom om utanför Kina utfördes av tre länder i Mellanöstern och Nordafrika. Iran ökade antalet dokumenterade avrättningar från 314 under 2021 till 576 under 2022. Saudiarabien tredubblade sina avrättningar från 65 under 2021 till 196 under 2022 – det högsta antalet som Amnesty dokumenterat på 30 år – medan Egypten avrättade 24 personer.

I flera länder är det oklart i vilken utsträckning som dödsstraffet används, däribland Kina, Nordkorea och Vietnam – kända för att använda dödsstraffet i stor utsträckning – vilket innebär att det verkliga antalet avrättade i världen under förra året är mycket högre. Trots att det är osäkert exakt hur många som dödades i Kina, är det tydligt att landet fortsätter att vara den ihärdigaste avrättaren, långt värre än Iran, Saudiarabien, Egypten och USA.


Fem länder återupptog avrättningar

Fem länder återupptog avrättningar under 2022 – Afghanistan, Kuwait, Myanmar, Palestina och Singapore – samtidigt som en ökning av antalet avrättningar också dokumenterades för Iran (från 314 till 576), Saudiarabien (från 65 till 196) och USA (från 11 till 18).

Antalet människor som avrättades för narkotikarelaterade brott mer än fördubblades 2022 jämfört med 2021. Narkotikarelaterade avrättningar bryter mot folkrätten som anger att avrättningar endast ska användas för de “allvarligaste brotten” – brott som har att göra med avsiktligt dödande. Narkotikarelaterade avrättningar har dokumenterats i Kina, Saudiarabien (57), Iran (255) och Singapore (11), och uppgick till 37 procent av det totala antalet avrättningar som dokumenterats i världen av Amnesty. Avrättningar för narkotikarelaterade brott har sannolikt utförts i Vietnam, men landet håller antalet som en statshemlighet.

– Det är ett grymt faktum att nära 40 procent av alla kända avrättningar gällde narkotikarelaterade brott. Det är viktigt att betona att det ofta är människor från utsatta grupper som drabbas av detta skoningslösa straff. Det är dags att regeringar och FN ökar trycket på de som är ansvariga för dessa flagranta människorättskränkningar och ser till att internationella skyddsmekanismer inrättas, säger Agnès Callamard.

Medan avrättningarna ökade, så minskade antalet utdömda dödsstraff svagt från 2 052 under 2021 till 2 016 under 2022.


En strimma av hopp

De sex länder som avskaffade dödsstraffet helt eller delvis kastade en strimma av hopp över den dystra bilden. Kazakstan, Papua Nya Guinea, Sierra Leone och Centralafrikanska Republiken avskaffade dödsstraffet för alla brott, medan Ekvatorialguinea och Zambia avskaffade dödsstraffet för brott i fredstid.

I december 2022 hade 112 länder avskaffat dödsstraffet för alla brott, och nio länder avskaffat det för brott i fredstid. Den här positiva trenden fortsatte genom att Liberia och Ghana tog steg mot att avskaffa dödsstraffet i sin lagstiftning, medan myndigheter på Sri Lanka och Maldiverna lovade att inte verkställa dödsstraff. Lagförslag om att avskaffa obligatoriskt dödsstraff lades också fram i det malaysiska parlamentet.

– Många länder förpassar dödsstraffet till historiens skräphög, nu är det dags för andra att följa deras exempel. De brutala handlingarna i länder som Iran, Saudiarabien såväl som Kina, Nordkorea och Vietnam är nu tydligt i minoritet. Det är hög tid för dessa länder att komma ikapp samtiden, skydda mänskliga rättigheter och skipa rättvisa istället för att avrätta människor, säger Agnès Callamard.

– Med 125 medlemsstater i FN – fler än någonsin förr – som kräver ett moratorium på avrättningar, har Amnesty aldrig tidigare känt mer hopp om att detta avskyvärda straff kan och ska förpassas till historieböckerna. Men den tragiska statistiken 2022 påminner oss om att vi inte kan vila på lagrarna. Vi kommer fortsätta kampanja tills dödsstraffet är avskaffat i hela världen, säger Agnès Callamard.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll