Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Egypten: Den särskilda åklagarmyndigheten SSSP används som ett verktyg för förtryck

Egyptens Supreme State Security Prosecution (SSSP) missbrukar rutinmässigt anti-terrorlagar för att kunna åtala tusentals fredliga kritiker - och nekar dem sedan rätten till en rättvis rättegång, det avslöjar Amnesty International i en ny rapport.

SSSP är en särskild gren av åklagarmyndigheten som är ansvarig för att utreda hot mot den nationella säkerheten. I rapporten “Permanent State of Exception” avslöjar Amnesty hur SSSP medverkar till påtvingade försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden och tortyr. Rapporten visar hur SSSP frihetsberövat tusentals människor under långa perioder på falska grunder och kränkt deras rätt till en rättvis rättegång.

-I Egypten har SSSP breddat definitionen av “terrorism” till att även inkludera fredliga demonstrationer, inlägg på sociala medier och befogade politiska aktiviteter. Det här har lett till att fredliga regeringskritiker behandlas som statens fiender. SSSP har blivit ett centralt verktyg för förtryck, vars huvudsakliga mål verkar vara att godtyckligt gripa och skrämma kritiker i “kampen mot terrorismen” säger Philip Luther, research- och policychef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

-Flera av dem som åtalats av SSSP har fängslats för att de på ett fredligt vis uttryckt sina åsikter eller försvarat mänskliga rättigheter. De borde aldrig ha gripits överhuvudtaget, säger Philip Luthler.

Antalet åtal har trefaldigats
Från det att president Abdel Fattah al-Sisi kom till makten har antalet åtal från SSSP nästan trefaldigats, från cirka 529 åtal år 2013 till 1 739 åtal år 2018.

Amnesty Internationals rapport har dokumenterat ärenden som gäller 138 personer som fängslats av SSSP mellan år 2013 och år 2019. Rapporten är baserad på över 100 intervjuer, samt granskningar av officiella domstols- och polisdokument, vårdjournaler, videomaterial och rapporter från NGOs och FN.

Av de 138 personerna hade 56 fängslats på grund av att de har deltagit i demonstrationer eller gjort inlägg på sociala medier, 76 personer hade fängslats på grund av sitt politiska engagemang eller för att de försvarat mänskliga rättigheter och sex personer var anklagade för att ha varit delaktiga i någon form av våldsamheter.

Långvarigt och godtyckligt frihetsberövande
Rapporten belyser hur SSSP på ett rutinmässigt sätt har missbrukat sina särskilda befogenheter under egyptisk lag. Dessa befogenheter är vanligtvis reserverade för domare och möjliggör fortsatt fängslande av misstänkta i upp till 150 dagar. Den som fängslats kan ansöka om att överklaga beslutet, men det är upp till SSSP vilka fall som kommer att höras inför en verklig domare och inte inför en åklagare från SSSP.

På det här viset har SSSP, med hjälp av vaga anklagelser om “terrorism”, godtyckligt fängslat tusentals personer i månader och ibland i flera år. Amnestys undersökningar visar att fångar i genomsnitt suttit fängslade i 345 dagar, utan att det sedan lett till rättegång. I ett fall hölls en person fängslad i 1 263 dagar. Under den här tiden var det sällan fångarna blev förhörda mer än en gång.

Tortyr och försvinnanden
Amnesty Internationals rapport visar även hur SSSP medverkar i påtvingade försvinnanden och tortyr. SSSP har systematiskt underlåtit att undersöka anklagelser om försvinnanden och tortyr, samtidigt som man tillåter att bekännelser som kommit fram genom tortyr används som bevis i rättegångar. I en del av dessa fall, där fångar tvingats erkänna under tortyr, har de sedan dömts till döden och avrättats.

En massiv våg av gripanden
För två månader sedan uppstod plötsligt ett antal demonstrationer i Egypten. Myndigheternas svar blev en massiv våg av gripanden. Under loppet av några veckor häktades fler än 4 000 personer, många slumpmässigt. SSSP har undersökt flertalet av de här fallen med anledning av deras påstådda deltagande i demonstrationer och för “terrorism”-relaterade anklagelser.

-Egyptens internationella allierade får inte offra sina människorättsprinciper på grund av att de har affärsmässiga och säkerhetsmässiga band. De måste pressa de egyptiska myndigheterna att reformera SSSP och släppa alla som fängslats enkom för att de på ett fredligt vis använt sig av sin yttrandefrihet eller för att de försvarat mänskliga rättigheter, säger Philip Luther.

Rapporten finns som pdf.
Hela pressmeddelandet finns att läsa på engelska på https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll