Gå direkt till innehåll
Egypten: Samvetsfångar och politiska fångar bestraffas genom att nekas sjukvård

Pressmeddelande -

Egypten: Samvetsfångar och politiska fångar bestraffas genom att nekas sjukvård

Fängelsepersonal i Egypten utsätter samvetsfångar och andra som fängslats av politiska skäl för tortyr och grymma och omänskliga förhållanden, och de nekas avsiktligt tillgång till vård. Det visar en ny rapport från Amnesty International. Fängelsemyndigheternas agerande har lett till eller bidragit till dödsfall bland de intagna och har orsakat bestående skador på hälsan hos fångar.

Rapporten “What do I care if you die?” Negligence and denial of healthcare in the Egyptian prisons” släpps i samband med 10-årsminnet av starten på upproret i Egypten 2011. Rapporten visar den människorättskris som råder i Egyptens fängelser — fängelser som president Abd al-Fattah al-Sisi har fyllt med de modiga kvinnor och män som gick i bräschen i kampen för social och politisk rättvisa i landet. Den visar också hur fängelsemyndigheterna har misslyckats med att skydda de intagna från coronapandemin och hur fångar med en socioekonomiskt utsatt bakgrund regelbundet diskrimineras.

- Det är verkligen skrämmande att de egyptiska myndigheterna avsiktligt vill terrorisera och plåga människorättsförsvarare, politiker, aktivister och andra verkliga eller förmodade oppositionella genom att förvägra dem sjukvård. När någon nekas vård och som ett resultat av det får utstå lidande, och det görs med en avsikt att straffa personen, så är det tortyr, säger Ami Hedenborg, talesperson för Amnesty Sverige.

Rapporten dokumenterar 67 personers erfarenheter från av att vara fängslade (tre fängelser för kvinnor, och 13 fängelser för män i sju governorat/provinser. Tio av dem dog i fångenskap och två dog kort efter att de blivit frigivna under 2019 och 2020.

I december skickade Amnesty utredningens slutsatser till egyptiska myndigheter, men har ännu inte fått något svar.

— Det finns bevis för att fängelsemyndigheter, i några fall genom att hänvisa till instruktioner från den nationella säkerhetsbyrån (National Security Agency, NSA), har riktat in sig på vissa fångar för att straffa dem för deras påstådda opposition mot eller kritik av regeringen. Sådana “straff” eller repressalier kan till exempel handla om att hållas i isolering på obestämd tid, under fruktansvärda förhållanden, i över 22-23 timmar per dag, att nekas besök från familjen i upp till fyra år och att inte få ta emot matpaket eller annat du behöver från släktingar, säger Philip Luther, utredningschef för Amnestys Nordafrika- och Mellanösternavdelning.

— Det är chockerande att alla 67 personer, vars fall rapporten har dokumenterat, vid minst ett tillfälle under deras fängelsetid, blivit nekade tillfredsställande sjukvård i fängelset eller förflyttning till sjukhus för specialistvård, vilket därmed allvarligt påverkade deras hälsa till det sämre. Den här grova försumligheten från fängelsemyndigheternas sida sker med vetskap från, och ibland tillsammans med, åklagare, och utan någon som helst oberoende tillsyn, säger Philip Luther.

Amnesty har utrett dödsfall av 12 personer som suttit fängslade eller som avlidit kort efter sin frigivning. Organisationen har också vetskap om 37 andra dödsfall under 2020, men där har Amnesty inte kunnat få samtycke från familjerna till att göra liknande utredningar, på grund av deras rädsla för repressalier. Egyptiska människorättsgrupper uppskattar att hundratals människor har avlidit i fängelser sedan 2013, men myndigheterna vägrar att avslöja några siffror eller att utföra oberoende utredningar av sådana dödsfall.

FAKTA
De egyptiska myndigheterna vägrar att avslöja antalet fångar i landet, men det handlar om uppskattningsvis 114 000 personer, vilket är dubbelt så många som fängelserna har kapacitet för, vilket är 55 000 personer. Detta enligt ett uttalande från president Abd al-Fattah al-Sisi i december 2020.

Antalet fängslade personer ökade lavinartat efter att den tidigare presidenten Muhammad Mursi avsattes i juli 2013, vilket har lett till en stor överbeläggning. I de 16 granskade fängelserna är hundratals fångar instuvade i överfulla celler med en genomsnittlig golvyta per intagen på 1,1m². Det är mycket mindre än de 3,4m² som är den minsta rekommenderade ytan från experthåll.

Myndigheterna fortsätter att ignorera uppmaningar om att minska antalet fångar på grund av covid-19 och människors liv sätts därmed på spel. Faktum är att 4 000 färre personer blev villkorligt frigivna eller frigivna genom presidentbenådningar under 2020 än under 2019.

Rapporten finns bifogad.
Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll