Gå direkt till innehåll
El Salvador: Skrota totalförbudet mot abort!

Pressmeddelande -

El Salvador: Skrota totalförbudet mot abort!

I El Salvador råder ett totalt abortförbud. Men de närmsta veckorna finns en unik chans att påverka lagen. Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, startar Amnesty International en global kampanj för att göra just det.

- Nu finns en historisk möjlighet för lagstiftarna i El Salvador att göra det som är rätt. Det handlar om flickors och kvinnors liv och hälsa. Det handlar om att de som blir gravida efter våldtäkt själva får bestämma hur de ska hantera situationen. Vi ska göra allt vi kan för att det ska bli verklighet, säger Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter samt sexuella och reproduktiva rättigheter, Amnestys svenska sektion.

Sedan 1998 råder det totalförbud mot abort i El Salvador. Det spelar ingen roll om graviditeten hotar kvinnans liv eller hälsa eller är ett resultat av våldtäkt - abort är alltid ett brott. Det gör att många flickor och kvinnor inte ser någon annan utväg än att göra olagliga och osäkra aborter. Utöver faran det medför för deras liv och hälsa, så riskerar de även att straffas. Abort kan leda till fängelse i mellan två till åtta år.

- Abortförbudet leder även till att alla kvinnor misstänkliggörs. De som får missfall och komplikationer under graviditeten beskylls ofta för att ha försökt göra abort och en del av dem anklagas för mord, säger Katarina Bergehed.

Minst 25 kvinnor sitter just nu i fängelse i El Salvador, dömda för mord efter missfall och komplikationer. Straffet för mord är fängelse mellan 30-40 år,

Just nu finns en reell möjlighet till förändring. Det finns ett förslag om att reformera abortlagstiftningen och Amnesty International mobilserar nu globalt för att kampanja för detta.

- Förslaget innebär att abort legaliseras i de fall då kvinnans eller flickans liv eller hälsa är i fara, då graviditeten är ett resultat av våldtäkt samt då fostret inte är livsdugligt. Men för att det ska komma upp till diskussion i parlamentet måste det först godkännas av en lagkommission. Tre av de nio ledamöterna i kommissionen är för förslaget, tre är emot. Tre har ännu inte tagit ställning - det är dem vi måste påverka nu, säger Katarina Bergehed.

Läs mer om aktionen här:
http://www.amnesty.se/engagera-dig/agera/aktioner/skrota-totalforbudet-mot-abort-i-el-salvador/


Läs mer om situationen i El Salvador här:
On the brink to death: Violence against women and the abortion ban in El Salvador (2014)

Amnestys grupper runt om i landet kommer samla in namnunderskrifter den 8 mars, i till exempel Stockholm sker detta på Medborgarplatsen mellan kl 17-19.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll