Gå direkt till innehåll
Emphetseni, Malkerns
Emphetseni, Malkerns

Pressmeddelande -

​Eswatini (fd Swaziland): Hundratals drabbade av tvångsvräkningar

Regeringen i Eswatini (före detta Swaziland, landet bytte officiellt namn i våras) måste upphöra med de tvångsvräkningar som gjort hundratals människor hemlösa, det säger Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten They don’t see us as people: security of tenure and forced evictions in Eswatini tar upp tvångsvräkningar i två områden i landet som resulterade i att över 200 människor, de flesta bönder, har blivit hemlösa och utan möjlighet att fortsätta med sitt jordbruk. Syftet med tvångsvräkningarna har bland annat varit att bereda plats för regimens byggprojekt.

Trots att vräkningarna involverade en lång juridisk process utfördes de utan tillräcklig förvarning, utan att någon konsultation gjordes med de berörda och utan att de fick adekvat kompensation - vilket ska ske enligt internationell rätt. Amnesty känner också till ytterligare minst 300 personer som riskerar att vräkas omgående från land som de är beroende av för sitt jordbruk, sin mat och sitt uppehälle.

Rapporten avslöjar också hur dåligt landets styre fungerar när det gäller landrättigheter. Eftersom den största delen land ägs av kungen, i ett slags “förvaltarskap” å nationens vägnar, och andra bor på land som de fått äganderätt till men utan att få ägandet erkänt officiellt, så har inte invånarna i landet någon säkerhet eller eller någon besittningsrätt - vilket gör dem sårbara för tvångsvräkningar.

- De här tvångsvräkningarna visar på den hårda verkligheten när det gäller landrättigheter för vanliga människor. Styret av landrättighetsfrågor är djupt bristfälligt eftersom det innebär att vanliga Swazibor nekas tillgång till det mest basala: värdighet och tak över huvuduet, säger Deprose Muchena, chef för Amnestys regionkontor i södra Afrika.

Amnesty kräver att regeringen utfärdar att nationellt moratorium gällande massfördrivningar tills dess att det finns mekanismer på plats som kan garantera att alla vräkningar görs enligt internationell rätt och gällande regionala människorrättsprinciper.

- Regeringen och eliten i landet kan inte fortsätta att hålla fast vid tusentals hektar land samtidigt som den stora delen av befolkningen befinner sig i ett limbo utan någon garanterad besittningsrätt i sitt eget land, säger Deprose Muchena.

Bakgrund:
Rapporten skildrar tvångsvräkningar som ägt rum i Nokwane och Malkerns i Manziniregionen. Amnesty besökte landet tre gånger under researchen, den första gången i mars 2017 och det sista besöket ägde rum i april 2018.

Amnesty har intervjuat flera personer, bland dem politiker, människorättsaktivister, advokater och 80 personer som har påverkats av tvångsvräkningar eller som riskerar att utsättas för dessa.

En tvångsvräkning innebär att personer mot sin vilja tvingas bort från sina hem eller från det land de brukar utan lagligt skydd eller andra skyddsmekanismer. Tvångsvräkningar har en direkt påverkan på människors mänskliga rättigheter, såväl rätten till bostad, vatten, sanitet och mat, som rätten att kunna försörja sig.

Enligt internationell rätt får vräkningar bara ske som en sista utväg - om alla andra alternativ är uttömda samt om sedvanliga skyddsmekanismer - inklusive konsultationer med berörda människor - finns på plats.

Rapporten finns bifogad som PDF.

Läs mer här om tvångsvräkningar i Swaziland/Eswatini:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/swaziland-housing-demolitions-leave-dozens-homeless/

https://www.amnesty.org/en/documents/afr55/8492/2018/en/

https://www.amnesty.org/en/documents/afr55/8208/2018/en/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll