Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU/Afrika: Samarbete ett steg på vägen

Den 22 och 23 november samlas ministrar från EU:s medlemsländer och flera afrikanska länder i Libyens huvudstad Tripoli för att diskutera frågor kring migration, utveckling och bistånd. I ett uttalande välkomnar Amnesty att EU:s medlemsstater och EU-kommissionen fortsätter samtalen kring dessa frågor. Det är viktigt att se både de positiva och de negativa sambanden mellan migration och utveckling och att stärka samarbetet mellan afrikanska länder och EU. Konferensen i Tripoli anordnas i en tid då stora grupper migranter har anlänt till kusterna i de södra EU-länderna. FRONTEX (EU:s organ med ansvar för gränsfrågor) har vidtagit en mängd åtgärder för att tackla strömmen av asylsökande och migranter som tar sig över Medelhavet och till Kanarieöarna. De ökande antalet människor, som tar enorma risker för att försöka ta sig innan för EU:s gränser, kan ses som en symbol för hur EU under en lång tid har negligerat de bakomliggande orsakerna till varför människor lämnar sina länder och Amnesty anser att det är positivt att en dialog nu inleds. Amnesty rekommenderar att EU och dess medlemsstater: 1. Uttrycker sin konkreta solidaritet med de afrikanska länderna i flyktingfrågor genom att aktivt bidra i arbetet med återflyttning. 2. Garanterar effektiv tillgång till internationellt skydd med speciellt fokus på sårbara gruppers behov av skydd. 3. Garanterar att flyktingars och migranters rättigheter är fullt ut respekterade i kampen mot den så kallade illegala migrationen genom att garantera att återsändandet av personer, som vistas i landet utan tillstånd, sker på ett säkert och värdigt sätt. 4. Förbinder sig att ta konkreta initiativ för att öppna legala möjligheter till migration som ett viktigt led i en global strategi om migration och utveckling. 5. Ratificerar 1990 års FN:s konvention om migrantarbetare och deras familjers rättigheter. Läs hela uttalandet: http://www.amnesty-eu.org/static/documents/2006/AI_Statement_Tripoli_.pdf Elisabeth Löfgren pressekreterare ----------------------------- Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916