Gå direkt till innehåll
EU: Flyktingar dör på grund av EU:s stängsel och "grindvakter"

Pressmeddelande -

EU: Flyktingar dör på grund av EU:s stängsel och "grindvakter"

Den europeiska unionens beslut att stänga sina yttre gränser driver på en rad kränkningar av de mänskliga rättigheterna - men stoppar inte tillströmningen av desperata flyktingar. Det säger Amnesty i en ny rapport. 

Rapporten Fear and Fences: Europe´s approch to keeping the refugees at bay, visar hur åtgärder som att sätta upp stängsel vid landgränser och värvandet av grannländer som Turkiet och Marocko som "grindvakter", har förnekat flyktingar möjligheten att söka asyl, utsatt flyktingar och migranter för misshandel och drivit människor mot livshotande resor till havs.

- De stängsel som breder ut sig längs med Europas gränser har bara lyckats befästa kränkningar av rättigheter och förstärka utmaningarna med att hanteraflyktingsituationen på ett humant och välordnat sätt, säger John Dalhuisen, chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning.

- EU ochmedlemsstaterna i dess främre linje måste ompröva hur man garanterar säkra och legala vägar in i EU vid såväl de yttre landgränserna som i ursprungs- och transitländerna. Det kan uppnåsbland annat genom ett utökat nyttjande av vidarebosättning, familjeåterförening och humanitära visum.

Fästning Europas höga pris

EU:s medlemsstater har totalt byggt över 235 kilometer stängsel kring EU:s yttre gränser, till en kostnad som överstiger 175 miljoner euro. Detta inkluderar: - Ett 175 km långt stängsel längs med gränsen Ungern-Serbien.

- Ett 30 km långt stängsel vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet, som ska byggas ut med ytterligare 130 km.

- 18.7 km stängsel vid gränsen mellan de spanska enklaverna Ceuta och Melilla och Marocko.

- 10.5 km stängsel i Evrosregionen längs med den grekisk-turkiska gränsen.

Istället för att förhindra människor från att ta sig in i EU har de här stängslen bara omdirigerat flyktingarna till andra landrutter eller till farligare vägar till havs.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR hade 792 883 personer i november 2015 tagit sig till EU till havs, jämfört med de 280 000 personer som kommit land- eller havsvägen under hela 2014 enligt EU:s gränsmyndighet Frontex. Enligt en sammanställning den 10 november hade 512 människor förlorat livet i det egeiska havet under 2015 och nästan 3 500 personer hade dött i Medelhavet totalt.

"Push-backs" och andra övergrepp vid gränserna

Människor som försökte ta sig över de grekiska, bulgariska och spanska landgränserna berättade för Amnesty hur de tvingats tillbaka av gränsmyndigheterna utan att ha fått tillgång till asylförfaranden eller en möjlighet att överklaga att de tvingats tillbaka, vilket direkt strider mot internationell rätt. Så kallade push-backs åtföljs ofta av våld och försätter människors liv i fara.

- Där det finns stängsel finns det människorättsövergrepp. Illegala push-backs av flyktingar har blivit en integrerad del vid de delar av EU:s yttre gränser som ligger längs med de stora migrationsvägarna, och ingen gör särskilt mycket för att stoppa dem, säger John Dalhuisen. 

Europas "grindvakter"

Enligt det senaste förslaget på agendan ska EU och Turkiet inleda ett samarbete som innebär att Turkiet förbinder sig till att "förhindra irreguljär migration". Turkiet har frihetsberövat migranter och asylsökande utan att ge dem tillgång till advokater, och med tvång skickat tillbaka flyktingar till Syrien och Irak, vilket går stick i stäv med internationell rätt. 

- EU ska inte vända sig till stater som inte klarar av, eller inte respekterar, flyktingar och migranters rättigheter - för att dessa stater ska göra grovjobbet åt dem. Grannländerna ska få hjälp med att utveckla asyl- och mottagningssystem. De ska inte anlitas som inhyrd arbetskraft, med en bekymmerslös likgiltighet inför vad konsekvenserna för flyktingar och migranter blir, säger John Dalhuisen.

Rekommendationer till EU

EU kan och bör genomföra en rad uppnåeliga och realistiska åtgärder för att möta den globala flyktingkrisen och för att garantera skydd för de hundratusentals som redan har kommit till Europa. Amnesty uppmanar EU och dess medlemsstater att:

-skapasäkra och lagliga vägar in i EU, bland annat genom utökad vidarebosättning, familjeåterförening och humanitära visum.

- garantera flyktingarna tillgång till territorium och asylförfaranden vid EU:s yttre gränser.

- få ett stopp för så kallade push-backs och andra människorättskränkningar vid gränserna.

- kraftigt öka mottagningskapaciteten och den kortsiktiga humanitära hjälpen i länder vid Europas främre linje.

- påskynda och utöka implementeringen av omflyttningen av asylsökande.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll