Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU: Frivilligorganisationer kräver strategi för att stoppa diskriminering av romer

På torsdagen lanserade åtta frivilligorganisationer ett gemensamt upprop, European Roma Policy Coalition (ERPC), för att pressa EU att kraftfullt agera i frågan om diskrimineringen av romer. Koalitionen av frivilligorganisationer kommer att ha ett möte med kommissionären Sidla och kommer då att framföra sin oro över bristen på samordnade EU-riktlinjer för inkludering av romer, och även presentera sina rekommendationer för hur EU bör angripa problemet mer effektivt. Romer är den största minoritetsgruppen i Europa och ändå är det den mest missgynnade. Uppskattningsvis lever 7-9 miljoner romer i EU-länder, men idag finns ingen integrerad eller genomgripande policy inom EU för att motverka diskrimineringen av romer. Tjänstemän i EU-kommissionen har erkänt att "social uteslutning och diskriminering av romska samhällen är väl dokumenterad, och trots tillgången på lagliga och ekonomiska verktyg fortsätter den att vara mycket utbredd". Uttalanden som dessa har dock inte följts upp med åtgärder eller förändringar. - Diskrimineringen av romer och social uteslutning är ett europeiskt problem som kräver ett starkt och konsekvent europeiskt gensvar. Det är dags för EU att sluta ignorera de människorättsproblem som påverkar en så stor del av befolkningen, säger David Marks, samordnare för koalitionen. Koalitionen uppmanar EU att införa ett ramverk med en strategi för hur romerna ska inlemmas i samhället och att detta utvecklas i samråd med romska samhällen och inriktar sig på tre nyckelområden: - Myndigheternas ansvar för att skydda romerna från diskriminering - Lika rätt till utbildning, hälsovård och boende för romerna - Stärka romernas situation genom delaktighet i samhälls- och ekonomiska frågor. Detta ramverk kommer att få effekt både för en samlad policy gentemot romerna men också få betydelse vad gäller riktade aktioner för att stoppa diskriminering av romer. En gemensam EU-policy förstärker även andra europeiska initiativ för romers rättigheter, som; Decenniet för romers inkludering i samhället 2005-2015. En EU-policy måste också omfatta effektiv granskning och rapporteringsmekanismer och förbättra öppenheten vad gäller EU:s initiativ inom området. The European Roma Policy Coalition för samman nationella och internationella frivilligorganisationer som arbetar med frågor kring diskriminering och mänskliga rättigheter. De arbetar med romer i olika länder och bidrar med viktigt fältarbete i analysen av diskrimineringen mot romer. I koalitionen ingår följande organisationer: Amnesty International, European Network Against Racism, European Roma Grassroots Organisation, European Roma Information Office, European Roma Rights Centre, Minority Rights Group International, Open Society Institute och Spolu International Foundation. Elin Kamyab, Amnesty Press och media (praktikant)

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.