Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU/Italien: EU måste sätta press på Italien

EU måste omedelbart sätta press på Italien för att förhindra människorättskränkningar på Lampedusa, understryker Amnesty i ett brev till EU-kommissionens vice ordförande Jacques Barrot inför morgondagens besök på ön. Prövningsförfarandet på Lampedusa är oacceptablt ur ett folkrättsligt och EU-rättsligt perspektiv, och människor riskerar därmed att återsändas till länder där de riskerar tortyr eller andra allvarliga kränkningar. Dessutom är mottagningsförhållandena mycket bristfälliga.

Mer än 1400 migranter och asylsökande är för närvarande strandade på ön. Till följd av en nyligen antagen policy måste de stanna på ön till dess de får ett slutligt beslut om huruvida de beviljas asyl eller tillstånd att vistas i Italien av humanitära skäl, alternativt förvägras uppehållstillstånd. Deras ansökningar om uppehållstillstånd behandlas på centret CSPA som inte har tillräckligt med resurser och kompetens att genomföra högkvalitativa asylutredningar och skyddsbedömningar. Det finns ingen effektiv möjlighet att överklaga ett negativt beslut, eftersom de sökande inte har tillgång till rättshjälp. De har ingen advokat som kan säkerställa att överklagan görs och inkommer i tid till överinstansen. Som ett resultat av dessa bristfälliga förhållanden riskerar människor att felaktigt få avslag och utvisas till bl.a. tortyr, i strid med principen om non-refoulement. Enligt Amnesty är förhållandena varken i linje med EU:s asylprocedurdirektiv eller Europadomstolens avgöranden.

Centret på ön är överfullt eftersom människorna inte längre tillåts lämna ön och få sin prövning på fastlandet. Förhållandena är outhärdliga. Ensamkommande barn och ensamstående kvinnor kan till exempel inte få särskilda behov och rättigheter tillgodosedda.

- Situationen på Lampedusa är ett hinder i EU:s arbete med att skapa ett område som präglas av rättvisa, frihet, säkerhet och respekt för grundläggande rättigheter, konstaterar Nicolas Beger, chef för Amnestys EU-kontor i Bryssel.

Amnesty uppmanar EU-kommissionens Jacques Barrot att kräva av Italien att regeringen återinför systemet med snabba överföringar av migranter och asylsökande till fastlandet. Han bör även kräva att Italien vidtar åtgärder för att kunna garantera ett prövningsförfarande som respekterar asylsökande och migranters rättigheter.

Författad av: Maria Bexelius, vikarierande pressekreterare

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.