Gå direkt till innehåll
EU: Ledare blockerar åtgärder mot Italien gällande omfattande diskriminering av romer

Pressmeddelande -

EU: Ledare blockerar åtgärder mot Italien gällande omfattande diskriminering av romer

- Italien planerar ytterligare tvångsvräkningar av romer

- EU:s ledare vägrar att vidta åtgärder mot Italien

- Överträdelseförfarande mot Italien blockeras på högsta nivå inom EU-kommissionen

- Amnestys utredare på plats i Neapel och tillgänglig för intervju

Den 8 april, den internationella romadagen, uppmärksammas världen över för att fira den romska kulturen och för att öka kunskapen om romers livsvillkor. Dagen instiftades 1990. I dag, 27 år senare, är romerna fortfarande den minoritet i Europa som mest utsätts för kränkningar, marginalisering och rasism. Samtidigt planerar Italien ytterligare tvångsvräkning av hundratals romer i Neapel. 

I dag avslöjas att EU:s ledare har blockerat åtgärder mot Italien för dess omfattande diskriminering av romer, i strid med EU:s rasdiskrimineringsdirektiv. Samtidigt varnar Amnesty International för att den planerade massvräkningen av romer från den informella bosättningen Gianturco utanför Neapel kommer att göra hundratals människor -- inklusive barn, gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning -- hemlösa.

Tvångsvräkningen av fler än 1 000 personer planeras äga rum den 10 april, utan samråd med de drabbade och utan att alternativt boende erbjuds. Den är typisk för den systematiska diskriminering som drabbar romer i Italien, och förbereds just som Financial Times avslöjat att försök att inleda överträdelseförfarande mot Italien för denna diskriminering blockerats på högsta nivå inom EU.

- När bulldozrarna står redo att rulla in drabbas hundratals romer i Gianturco av insikten att de nu kommer att förlora inte bara sina hem utan också sina försörjningsmöjligheter, säger Catrinel Motoc, Amnestys utredare med ansvar för romafrågor.

- Att tvångsvräka familjer utan att erbjuda lämpligt alternativt boende eller stöd bryter mot Italiens internationella människorättsåtaganden. Detta är symptomatiskt för den systematiska diskrimineringen av romer i Italien som EU-kommissionen vägrar att ta tag i.

Upp till 1 300 personer bo i Gianturco och många av dem har bott där så länge som sex år. De har upprepade gånger fått veta att de måste flytta men har inte fått besked om när och vart.

Runt 200 av de boende i Gianturco har nu fått veta att de kommer att flyttas till ett nytt etniskt segregerat läger, men resten vet inte vart de ska ta vägen. En boende i Gianturco berättade för Amnesty International förra veckan att polisen uppmanat dem att “ge er iväg före den 10 april eller så jagar vi iväg er”. En annan kvinna sade: “Jag blev opererad två gånger för en månad sedan. Vart ska jag ta vägen? Min son är också sjuk. Han har hjärtproblem, min svärdotter har diabetes. Vi kommer att lämnas på gatan som hundar”. Under de senaste månaderna har boende i Gianturco rapporterat trakasserier av polis, inklusive kroppsvisitationer och husrannsakningar. Mat, bilar, mopeder och kärror som familjerna använt för att transportera återvinningsmaterial har beslagtagits av polisen. Romernas försörjningsmöjligheter har också kraftigt reducerats efter att myndigheterna stängt en informell marknad med andrahandsvaror som funnits i bosättningen.

Tvångsvräkningen och den planerade förflyttningen av vissa av romerna till ännu ett etniskt segregerat läger illustrerar hur italienska myndigheter misslyckats med att respektera romers mänskliga rättigheter och implementera den så kallade inkluderingsstrategi som antogs av den italienska regeringen för över fem år sedan. Dessa åtgärder visar också vad som händer när EU-kommissionen underlåter att vidta åtgärder mot upprepade brott av EU:s antidiskrimineringslagstiftning. Trots att ett fall inleddes preliminärt mot Italien för diskriminering av romer för nästan fem år sedan har EU-kommissionen ännu inte påbörjat ett överträdelseförfarande. Financial Times avslöjar i dag att detta är för att förfarandet blockerats på högsta nivå inom kommissionen. Under dessa fem år har tusentals romer i Italien utsatts för tvångsvräkningar och andra kränkningar av rätten till bostad.

- Romer är Europas mest marginaliserade och diskriminerade minoritet, säger Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty International, svenska sektionen. 

- Tvångsvräkningarna i Italien är ett extremt exempel på detta. När ska EU-kommissionen använda de medel som står till buds för att komma till rätta med dessa systematiska kränkningar? Eller ska vi tolka det så att mäktiga EU-länder som Italien utan konsekvenser kan ignorera den gemensamma EU-rätten?

För mer information eller för att ordna en intervju, kontakta Alison Abrahams i Bryssel, aabrahams@amnesty.eu, +32 2 548 27 73 eller +32 483 680 812 eller Stefan Simanowitz i London, stefan.simanowitz@amnesty.org, +44 2030365599. För en kommentarer från Amnesty svenska sektionen, kontakta Johanna Westeson, johanna.westeson@amnesty.se, 072-382 12 29.

Amnesty uppmärksammar internationella romadagen på flertal ställen i Sverige. Se nedan:

I Uppsala anordnas bokbord i stadsbiblioteket den 6/4.

I Växjö ska det hållas en gemensam brevskrivning i stadsbiblioteket samt prata talas om årsrapporten med fokus på Sverige och anmärkningarna rörande Sveriges behandling av romer från EU-länder.

I Sandviken anordnas också bokbord på torget och det samlas in underskrifter mot tvångsvräkningarna i Gianturco. 

I Stockholm anordnas en aktion på lördagen 8/4 på Medborgarplatsen kl 15-17:00 som uppmärksammar tvångsvräkningarna i Gianturco.

I Skövde samlas det in namnunderskrifter mot tvångsvräkningarna när teaterföreställningen Kality har uppvisning i Skövde Kulturhus, datum: 7/4, 19.00-20.15

Läs mer i vårt kalendarium här: https://www.amnesty.se/om-amnesty/kalendarium/

Läs mer om vår aktion emot tvångsvräkningarna i Gianturco här: https://uttryck.amnesty.se/stoppa-tvangsvrakningen-av-hundratals-romer-italien/

Ämnen


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll