Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EUROPA: Europa måste sluta diskriminera romer

Amnesty uppmanar EU och dess medlemsländer att ta konkreta steg för att  bryta den diskriminering, fattigdom och exkludering som romer i Europa utsätts för.

Inför det andra EU-toppmötet om romer som ska hållas i Cordoba, Spanien den 8 april uppmanar Amnesty i en rapport EU att lägga upp en heltäckande strategi för att förhindra att romska grupper diskrimineras. 

- EU:s ledare måste anta en konkret plan för att hantera de människorättskränkningar som romska grupper utsätts för. De måste stå upp mot rasistiska attacker och uttalanden, samt ta fram konkreta åtgärder för att stoppa diskrimineringen inom bostads- och arbetsmarknaden, hälsa och utbildning, säger Claudio Cordone, Amnesty Internationals tillförordnade generalsekreterare. 

Många romska grupper lever i försummade områden och utsätts ofta för vräkningar utan tidigare varningar, samråd eller erbjudande om alternativa bostäder. Som ett resultat av detta lämnas många av offren för tvångsvräkningarna utan bostad eller tvingas leva under usla bostads- och levnadsförhållanden. Många förlorar även sina ägodelar och tillgången till utbildning, hälsovård, arbete och samhällsservice. 

Amnestys rapport visar hur regeringar i Europa, som exempelvis i Bulgarien, Grekland, Italien, Rumänien och Serbien, har utfört tvångsvräkningar som strider mot ländernas internationella åtaganden. Dessa missförhållanden förstärker i sin tur också segregeringen av romska grupper. 

- Romer är medborgare i Europa och europeiska ledare måste garantera att de har samma rättigheter och skyldigheter som sina landsmän. Det får inte finnas några andra klassens medborgare i 2000-talets Europa, sade Claudio Cordone. 

Fall:

- I Bulgarien lämnades minst 200 romer hemlösa då deras hus demolerades och de tvångsvräktes av lokala myndigheter i september 2009.
- Sedan juli 2006 har mer än 100 romska familjer i centrala Aten, Grekland, tvångsvräkts vid fyra tillfällen utan tidigare varningar, konsultationer eller erbjudanden om alternativa bostäder. 

I Italien förväntas över 100 romska bosättningar bli demolerade i huvudstaden som en konsekvens av den så kallade "Nomadplanen". Cirka 6 000 romer kommer förflyttas till 13 andra läger i utkanten av staden och sannolikt kommer mer än 1 000 romer bli hemlösa. Under de senaste månaderna har redan hundratals romska familjer blivit vräkta från minst fem olika läger i staden.

Läs rapporten

Malin ErikssonAmnesty Press och media

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916